historia unii europejskiej

historia unii europejskiej

Pokaż:
sortuj według:
Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,61 zł
Status: 48h
ELIPSA Dom wydawniczy
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ELIPSA Dom wydawniczy
Zbadanie poglądów i opinii polskich elit politycznych na temat relacji Polski z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, ważne zarówno ze względów naukowych, jak i praktycznych, było celem projektu...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,82 zł
Status: 48h
Instytut Zachodni
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Instytut Zachodni
Według Szymona Pereza, niedawno zmarłego premiera Izraela, szczególnie ważne było stwierdzenie: „Bo pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy jest zapewnione bezpieczeństwo”. Dlatego potrzebna jest...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 48h
Dylematy Unii Europejskiej
Studia i szkice
Mając na uwadze aktualną sytuację polityczną, nie bez znaczenia jest próba odpowiedzi na pytania o przyszłość współpracy w regionie Europy we wszystkich aspektach. Ważnym pytaniem jest także jak...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,36 zł
Status: 48h
Silva Rerum
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Silva Rerum
Europa samorządna
Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej
Przedmiotem książki jest analiza procesów kształtowania się samorządu terytorialnego w wybranych państwach unitarnych i federacjach Unii Europejskiej, jego struktury, zadań oraz mechanizmów...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,23 zł
Status: 48h
Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Przede wszystkim w sposobie myślenia Autora i w sposobie formułowania wniosków przejawia się pogłębiona refleksja filozoficznoprawna, co...
Cena katalogowa: 39,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,25 zł
Status: 48h
Inicjatywa opracowania i wydania podręcznika jest ze wszelkich miar uzasadniona i cenna, w pierwszym rzędzie ze względu na potrzeby dydaktyki akademickiej, ale także ze względu na inspirujący do...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,20 zł
Status: 48h
ATLA 2
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ATLA 2
Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10)
Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Monografia jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez Autora w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stanowi pewnego rodzaju kontynuację,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,78 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,37 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również: 1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej....
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,82 zł
Status: 48h
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia przed naszym państwem znaczące wyzwania modernizacyjne. Są one następstwem konieczności przyjęcia dorobku prawnego wspólnoty i wysokich standardów...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,27 zł
Status: 48h
Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,22 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja stanowi analizę prawa unijnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem badań jest również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące PPP. Cechą...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,37 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Podręcznik akademicki, w którym zebrano i usystematyzowano całość dostępnej wiedzy teoretycznej o najmłodszej dyscyplinie naukowej, jaką są studia europejskie (europeistyka), w tym w szczególności...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,81 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Instytucje mają znaczenie - zasadnicze dla procesu politycznego i w dużym stopniu - dla jego efektu. Warunkują działania polityczne, kształtują stanowiska innych uczestników, wpływają na podjęte...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,63 zł
Status: 48h
W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również:  1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej....
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,95 zł
Status: 48h
Pierwsze polskie wydanie wielokrotnie wznawianej i uaktualnianej pracy znanego brytyjskiego specjalisty. Książka powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak funkcjonuje Unia...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,35 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oddając w ręce Czytelnika niniejsze opracowanie, autorzy wyrażają nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu zapełni ono istniejącą lukę w zakresie prac natury metodologicznej, które starają się...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,95 zł
Status: 48h
Zagadnienia prawne i ekonomiczne międzynarodowego i krajowego ruchu osobowego, w tym różnych kategorii odwiedzających, w Polsce, w Europie i na innych kontynentach były od połowy lat...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,65 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Od I kwartału br. przedsiębiorcy będą mogli składać pierwsze wnioski o wsparcie finansowe z nowej puli funduszy Unii Europejskiej. Łączna pomoc UE w latach 2007-2013 ma wynieść 67 mld euro. Dla...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 101,03 zł
Status: 24h
Oddajemy w ręce Czytelników publikację z pewnością niewyczerpującą całości aspektów związanych z rolą prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, jednakże dotykającą różnorodnych aspektów...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,74 zł
Status: 48h
kontynentu europejskiego wynika z postępów zachodnio-europejskiej integracji gospodarczej oraz transformacji systemowej, jaka dokonała się w Europie Środkowo-Wschodniej. Unia Europejska oparta nie...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,96 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram