historia i teoria prawa

historia i teoria prawa

Pokaż:
sortuj według:
James Crawford, Grzegorz Dziemidowicz, Rosalyn Higgins, Zdzisław Kędzia, Bartłomiej Krzan, Marek Prawda, Ryszard Stemplowski Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,26 zł
Status: 48h
Praca adwokatura Wrocławska w latach 1946-1958 autorstwa Tomasza Chłopeckiego jest wyjątkowym i interesującym ujęciem tytułowego zagadnienia. Została napisana z wykorzystaniem bardzo bogatego...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,44 zł
Status: 48h
FNCE
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
FNCE
W dniu 1 lipca 2015 r. wprowadzono fundamentalne zmiany w części ogólnej kodeksu karnego i rewolucyjne zmiany w kodeksie postępowania karnego. Czas ten sprzyja prowadzeniu pogłębionego dyskursu na...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 100,14 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Między tradycją a nowoczesnością
Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości
Książka zawiera zbór tekstów ukazujących różne aspekty rozwoju prawa polskiego z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości. Podstawę opracowań stanowią referaty wygłoszone na XIX...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,32 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa.  W opracowaniu zaprezentowano...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,49 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Powstałe z okazji setnej rocznicy wydania "Dekretu Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury" opracowanie stanowi zbiór esejów uznanych badaczy w zakresie prawa...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,31 zł
Status: 48h
Monografia Pana Marcina Michalaka jest opracowaniem, które po raz pierwszy w literaturze polskiej przedstawia zagadnienia kształtowania się zasad odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 142,88 zł
Status: 24h
Usucapio
Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia
W niniejszej publikacji zaprezentowano współczesne regulacje zasiedzenia nabywczego w poszczególnych systemach prawa tj. w prawie common law i w systemie prawa mieszanego, a także prawa...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,70 zł
Status: 48h
Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubowała się w zadawaniu okrutnych tortur, szczególnie młodym mężczyznom. Ile jest w tym prawdy? Dlaczego tylko ona do dziś nazywana jest krwawą,...
Cena katalogowa: 27,37 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,14 zł
Status: 24h
Wielka Litera
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wielka Litera
Skrypt "Historia ustroju Polski do 1939 roku - ćwiczenia" przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, administracji i historii, jak i uczniów szkół średnich. Zawiera klarowne...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,39 zł
Status: 24h
W książce omówiono powstanie emancipatio - podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,90 zł
Status: 48h
Dyskurs prawniczy toczy się niezależnie od przekonań teoretyków prawa. Z okoliczności, że przeminęła konferencyjno-seminaryjna moda nie wynika w szczególności, że znikły też problemy związane z...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,54 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera zbiór artykułów na aktualne tematy prawne. Wykształcenie, ważne i cenne zawsze, wydaje się mieć szczególną wagę w dobie przemian społecznych i  przemian państwowości, kiedy to...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,31 zł
Status: 24h
Uczelnia Łazarskiego
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Uczelnia Łazarskiego
Wprowadzenie do nauk prawnych
Leksykon tematyczny
Opracowanie jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślanym jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do...
Cena katalogowa: 57,33 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,25 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja ta, "stanowiąca opus vitae Autora, owoc głębokiej wiedzy, erudycji, długich lat doświadczeń nauczania akademickiego i przemyśleń nad optymalną formą dydaktyczną podręcznika,...
Cena katalogowa: 68,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,81 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
"Genetyczne ulepszanie w prokreacji medycznie wspomaganej dotyczy realizowania za pomocą decyzji prokreacyjnych opartych na informacjach genetycznych chęci posiadania jak najlepszego potomstwa....
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 100,84 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytułowej tematyki, przybliża także zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa spadkowego i rodzinnego mające znaczenie dla europejskiej kultury...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 100,84 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks Napoleona. Historia i współczesność
Historia i współczesność
Moja chwała nie polega na 40 zwycięskich bitwach - mówił na wyspie św. Heleny Napoleon - bo pamięć o nich zatarło Waterloo. Ale jest coś, czego nic nie zatrze, co żyć będzie wiecznie; tym jest mój...
Cena katalogowa: 68,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,36 zł
Status: 3 dni
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Facebook Instagram