historia Europy

historia Europy

Pokaż:
sortuj według:
Dlaczego Stary Kontynent popełnia samobójstwo? Spadająca stopa urodzin, masowa imigracja oraz pielęgnowanie braku zaufania do siebie i nienawiści do własnych wartości składają się na to, że...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,06 zł
Status: 24h
ZYSK I S-KA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ZYSK I S-KA
Bohaterowie i władcy słowiańskiego Połabia są nam nieznani. Poprzez walki, powstania, z mieczem lub toporem w dłoniach, również intrygami, na kilka wieków byli języczkiem u wagi pogranicza...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,66 zł
Status: 24h
Poznańskie
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poznańskie
  Najważniejsza praca, jaka kiedykolwiek została napisana na ten temat.  Na skalę, która zapiera dech w piersi. Michael R. Marrus [...] groza ziejąca z Zagłady nie...
Cena katalogowa: 145,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,07 zł
Prusy Wschodnie
Historia i mit
Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,22 zł
Status: 48h
Rodowód Słowian
Nowe spojrzenie na jeden z najbardziej fascynujących problemów w dziejach Starego Kontynentu
Pochodzenie Słowian, w tym Polaków, budzi gorące spory. Historycy uniwersyteccy przyjmują, że ludy słowiańskie pojawiły się w Europie Środkowej dopiero w VI wieku po Chrystusie w wyniku migracji z...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,76 zł
Status: 24h
BELLONA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
BELLONA
Badania nad religią przedchrześcijańskich Słowian należą do najbardziej fascynujących, ale i niewdzięcznych prac naukowych. Fascynujących, gdyż nawet nieznaczny sukces jest ogromnym krokiem naprzód...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,85 zł
Status: 48h
Triglav
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Triglav
Według Szymona Pereza, niedawno zmarłego premiera Izraela, szczególnie ważne było stwierdzenie: „Bo pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy jest zapewnione bezpieczeństwo”. Dlatego potrzebna jest...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 48h
W serii Biblioteka Wschodu ukazały się: Solidarność a demokracja 25 lat transformacji postkomunistycznej (red.) Tomasz Ambroziak, Arkadiusz Czwołek, Szymon Gajewski, Magdalena Nowak-Paralusz ...
Cena katalogowa: 47,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,38 zł
Status: 48h
Niewiele było w historii nazwisk budzących tak wielką odrazę jak nazwisko Borgiów. Współcześni i potomni uczynili z nich potworów zdolnych do wszelkich oszustw i łotrostw. Najważniejsze role w...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,05 zł
Status: 48h
Dolnośląskie
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Dolnośląskie
To ważne i długo wyczekiwane studium jest pierwszą pełną biografią wnuka Karola Wielkiego, króla zachodnich Franków w latach 843-877 i cesarza od 875 roku. Potomność nie była łaskawa dla Karola i...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,55 zł
Status: 48h
Napoleon V
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Napoleon V
Problematyka ustroju konstytucyjnego wolnych miast (terytoriów, państw) Europy w XIX i XX w. (1806-1954) nie doczekała się dotychczas odrębnej monografii tak w polskiej, jak i europejskiej,...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 175,32 zł
Status: 24h
Zmiana warty
Młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji
Prezentowana książka zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej reprezentuje wysoki poziom naukowy, który z jednej strony satysfakcjonuje profesjonalnych badaczy społecznych, a z drugiej –...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,16 zł
Status: 48h
Celem publikacji jest skonfrontowanie strategii konstrukcji refleksji nad własnym dziedzictwem w nauce polskiej i białoruskiej. Postępująca globalizacja i uniformizacja kulturowa w coraz większym...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,94 zł
It was known as 'the vast prison without a roof'. From the beginning of the nineteenth century to the Russian Revolution, the tsarist regime exiled more than one million prisoners and their...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,59 zł
Status: 48h
Penguin Books
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Penguin Books
Słowianie północni
od starożytności po wiek XII
Kształtoanie się grupy Słowian Północnych.  Dzieje polityczne Słowian Północnych.
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,80 zł
Status: 48h
Wimana
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wimana
Robin Alexander, niemiecki dziennikarz Die Welt, rekonstruuje z ogromną precyzją i bez politycznej poprawności decyzję podjętą na najwyższym szczeblu niemieckiej polityki dotyczącą wpuszczenia...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,26 zł
Status: 48h
Teologia Polityczna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Teologia Polityczna
Deportacja '36
Wspomnienia Polaka uprowadzonego z Podola przez bolszewików
W 1936 roku bolszewicy deportowali 100 tysięcy Polaków mieszkających w Związku Sowieckim, w pasie przygranicznym z Polską.Jednym z nich był Stanisław Żywutski. Jako mały chłopiec został...
Cena katalogowa: 23,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,76 zł
Status: 24h
LTW
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LTW
W latach 1250-1795 Litwa zajmowała rozległy obszar wschodniej i środkowej Europy. Do 1387 roku był to kraj pogański. Głównym tematem niniejszej książki jest sposób, w jaki to wielkie państwo...
Cena katalogowa: 69,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,99 zł
Status: 48h
Napoleon V
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Napoleon V
Wstrząsające wspomnienia bezpośrednich świadków tragicznego losu Polaków na Wołyniu Wołyniacy doświadczyli strasznych i dramatycznych wydarzeń. Stali się przedmiotem aktów nieludzkiego...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,47 zł
Status: 24h
REPLIKA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
REPLIKA
W książce „Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi” teolog i filozof Piotr Rudkouski przenikliwie analizuje Białoruś w XXI wieku. Zastanawia się nad budową tożsamości narodowej....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,59 zł
Status: 48h
Kolegium Europy Wschodniej
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Kolegium Europy Wschodniej
Znany dziennikarz, a także historyk Piotr Gursztyn rozprawia się z kontrowersyjną tezą o potencjalnym sojuszu polsko-hitlerowskim. "Piotr Gursztyn przekonująco udowadnia, dlaczego...
Cena katalogowa: 39,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,82 zł
Status: 48h
Dolnośląskie
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Dolnośląskie
Fascynująca, wielowarstwowa opowieść z XVI wieku o niebywałej karierze Roksolany, zwanej również Hürrem – wiejskiej dziewczyny, porwanej, sprzedanej i umieszczonej w stambulskim haremie. Dzięki...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,91 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Astra
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Astra
Deportowani do ZSRS
Relacje ofiar gułagu
Od 1939 roku do połowy lat 50. XX w. około miliona Europejczyków zostało wywiezionych w głąb ZSRS - część do obozów pracy, inni do rozrzuconych po pustkowiach specjalnych wiosek - tysiące...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,73 zł
Status: 48h
DIALOG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIALOG
Inicjatywa opracowania i wydania podręcznika jest ze wszelkich miar uzasadniona i cenna, w pierwszym rzędzie ze względu na potrzeby dydaktyki akademickiej, ale także ze względu na inspirujący do...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,20 zł
Status: 48h
ATLA 2
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ATLA 2
Tom prezentuje złożone relacje między środowiskiem polskich antytrynitarzy (braci polskich zwanych arianami lub socynianami) a przedstawicielami innych wyznań funkcjonujących w XVI i XVII wieku na...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,63 zł
Status: 48h
Landsknechci (dosłownie "słudzy kraju") odnosili największe sukcesy w okresie kluczowym dla uformowania się organizacji i praktyki militarnej. Pod koniec XV wieku władca Świętego...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,81 zł
Status: 48h
Napoleon V
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Napoleon V
Monografia Małgorzaty Podolak jest poświęcona analizie stosowania referendum wśród młodych demokracji Europy Środkowej i Wschodniej, tj. w Polsce, na Węgrzech, w Republice Czeskiej, na Słowacji,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,84 zł
Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem 35, nr 2
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi
„Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” powstały w 1974 r. z inicjatywy zmarłego w 2008 r. prof. Karola Joncy. Od przełomu związanego z upadkiem reżimu komunistycznego periodyk na równi z...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,10 zł
Status: 48h
Książka ta jest zbiorem opracowań naukowych poświęconych problemom współczesnego polskiego samorządu terytorialnego. Szczególnym jednakże przedmiotem zainteresowania autorów zamieszczonych w niej...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,06 zł
Status: 24h
Studia nad autorytaryzmem i totaliryzmem 36 nr 1
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi
Numer 1 - 36. tomu kwartalnika `Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem` tworzy sześć artykułów: trzy teksty problemowe oraz trzy artykuły z działu Recenzje i sprawozdania. Jako pierwszą...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,35 zł
Status: 48h
Facebook Instagram