etyka

etyka

Pokaż:
sortuj według:
Hipokryzja
Nasze relacje ze zwierzętami
Nowa książka Andrzeja G. Kruszewicza, znanego ornitologa, podróżnika, naukowca i wieloletniego dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, a także myśliwego.  Publikacja...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,25 zł
Status: 48h
Oikos
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oikos
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Nowa wartość konkurencyjna
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,70 zł
Celem książki jest przedstawienie problematyki działalności, sylwetki oraz profilu zawodowego księgowych we współczesnych organizacjach biznesowych. Książka odpowiada na pytanie, jaki powinien być...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,63 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Jesteś aplikantem adwokackim lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto publikacja, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,14 zł
Status: 24h
Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP
Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady
Aretologia to nauka o cnotach intelektualnych i moralnych. Nam, laikom, cnota czy życie cnotliwe kojarzy się prawie wyłącznie ze sferą seksu. Tymczasem cnotą jest nie tylko wstrzemięźliwość...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,12 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Normy etyczne dotyczące wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego mają charakter ogólny. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera orzecznictwo.
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 142,88 zł
Status: 24h
Wykonuję zawód lekarz, lekarz dentysta
Komentarz do ustawy. Kodeks etyki lekarskiej
  Zmiany przepisów w systemie prawa polskiego wiążą się ściśle z procesem przystosowawczym tego prawa do prawa Unii Europejskiej, który trwa nadal. Zmiany te rodzą uzasadnione trudności w...
Cena katalogowa: 150,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,45 zł
Status: 48h
POLIGRAF
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
POLIGRAF
  Rozwój człowieka i kształtowanie sprawności moralnych ma porządek agatologiczny: decyzje i postępowanie powinny dotyczyć wyboru tego, co jest dobre. Za dobre należy uznać to, co sprzyja...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,43 zł
Status: 48h
EGZAMINY PRAWNICZE  MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2019 BECK TOM 3 WZORY PISM + ETYKA    Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 126,50 zł
Status: 24h
Publikacja ma na celu przybliżenie etycznych aspektów zawodu adwokata. W komentarzu omówione zostały nie tylko zasady deontologiczne, które wiążą adwokatów. Poruszono w niej również...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 211,40 zł
Status: 24h
Załącznik do uchwały nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 6 września 2016 r. Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,82 zł
Status: 24h
Currenda sp. z o.o.
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Currenda sp. z o.o.
Zbiór przepisów w przejrzystym i czytelnym formacie, zawiera interfejs boczny pozwalający w szybki sposób wyszukać odpowiedni akt prawny. Opracowanie przygotowane z myślą o aplikantach...
Cena katalogowa: 50,00 zł
50,00 zł
Status: 24h
Ius Vitae
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Ius Vitae
Homo ethicus - homo moralis
Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności
Książka Wojciecha Misztala poświęcona jest krytycznemu omówieniu i analizie poglądów jednej z najważniejszych postaci polskiej humanistyki i nauk społecznych XX w., jaką bez wątpienia była Maria...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,28 zł
Status: 48h
Znany niemiecki eseista i badacz kultury Klaus Theweleit napisał jeden z najbardziej kontrowersyjnych komentarzy do transmitowanych współcześnie na cały świat mordów, nazywanych najczęściej „aktami...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,16 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książę
Książę
Książę (II principe, 1513, wyd. 1532) – najsłynniejsze dzieło Niccolo Machiavellego, jedna z najważniejszych pozycji w dziejach filozofii politycznej, źródło doktryny politycznej zwanej...
Cena katalogowa: 21,77 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,61 zł
Status: 24h
MG Wydawnictwo
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
MG Wydawnictwo
Czy zarodek jest człowiekiem? Czy śmierć jest naszym obowiązkiem? Czy warto sprawdzać, co mamy w genach? Spotkanie współczesnej medycyny i nowych technologii przynosi wiele niezwykłych pytań i...
Cena katalogowa: 34,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,67 zł
Status: 48h
Fundacja Kultura Liberalna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fundacja Kultura Liberalna
Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe to poszerzony i zaktualizowany podręcznik porządkujący wiedzę z zakresu etycznych aspektów działalności psychologa: · prowadzącego działalność...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 100,76 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii, stanowiącym interesujące wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień z pogranicza...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,71 zł
Status: 48h
Publikacja zawiera jednolity tekst ustawy o radcach prawnych oraz przepisy wykonawcze.     Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,41 zł
Status: 24h
W publikacji przedstawiono koncepcję probacji inspirowaną caseworkiem, czyli pracą z indywidualnym przypadkiem. W monografii został uwzględniony najnowszy stan badań dotyczący metod pracy z...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,16 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Pierwsza część monografii jest refleksją nad sprawnościami moralnymi w przestrzeni wychowania. Otwiera ją artykuł pedagoga i psychologa Aliny Rynio pt. Wzory osobowe a budowanie autorytetu...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,43 zł
Status: 48h
ETYKA ADWOKACKA RADCOWSKA KRÓL BECK 2017  Drugie wydanie opracowania komentarzowego zawiera nowe spojrzenie na kwestie etyczne zawodu adwokata i radcy prawnego. Są to zawody zaufania...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 131,69 zł
Status: 24h
Celem oddanej w ręce czytelnika monografii jest przedstawienie krytycznej oceny zgodności regulacji normatywnych oraz praktyk medycznych w zakresie powstawania, trwania i kresu życia ludzkiego z...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 143,48 zł
Status: 24h
„Problematyka książki wpisuje się w najnowsze nurty dyscypliny naukowej jaką stanowi zarządzanie publiczne. W ramach tej dyscypliny Autor zajął się obszarem w najmniejszym stopniu eksplorowanym, to...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,26 zł
Status: 24h
Wznowienie cieszącego się dużą popularnością cyklu refleksji o etyce solidarności. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,30 zł
Status: 48h
Znak
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Znak
Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciekawy i przystępny sposób przybliża czytelnikowi...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 134,99 zł
Status: 24h
Niniejsza pozycja pt. Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, stanowi wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu radcy...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 224,57 zł
Status: 24h
Czwarty tom ANTOLOGII BIOETYKI, poświęcony sprawiedliwości w medycynie i opiece zdrowotnej, jest tomem podwójnym. W jego pierwszej części – Wokół prawa do opieki zdrowotnej – zamieszczono kilka...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,50 zł
Status: 48h
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Problematyka sprawności moralnych w kontekście wiary jest przedmiotem przedłożonej monografii. Refleksję nad tym zagadnieniem podjęli Autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, co jest...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,43 zł
Status: 48h
Cena katalogowa: 49,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,16 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Facebook Instagram