dydaktyka

dydaktyka

Pokaż:
sortuj według:
Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej
Dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania
W książce tej zawarte są cenne i merytoryczne wskazówki niezbędne do trafnego oceniania ucznia z wychowania fizycznego oraz szczegółowe kryteria oceniania. Autorski program nauczania wychowania...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,25 zł
Status: 48h
Fosze
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fosze
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym zostały przygotowanie z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,34 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Czy twoje dziecko ma kłopoty z uczeniem się? Nie wiesz, jak mu pomóc, żeby wyniki w szkole były dużo lepsze?    Książka Jak uczyć się skutecznie powinna trafić do rąk każdego...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,54 zł
Status: 48h
ARKADY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
ARKADY
Jest już jesień. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,08 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Publikacja zawiera 65 kart pracy, których celem jest przygotowanie uczennicy na zmiany zachodzące w okresie dojrzewania i oswojenie się z nimi. Zeszyt jest podzielony na bloki...
Cena katalogowa: 37,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,67 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kilkunastoletniej pracy terapeutycznej z dziećmi z zespołem Aspergera, ich rodzicami i nauczycielami oraz dzięki warsztatom prowadzonym w szkołach autorki...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,60 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Trampolina + wspomaganie umiejętności społecznych to zbiór ćwiczeń dla dzieci, zawiera wskazówki dla nauczyciela pracującego z grupą: pomysły na dodatkowe pomoce i sposoby ich wykorzystania podczas...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,00 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Słowa w akcji. Seria obrazków i plansz do wczesnego wspomagania rozwoju mowy. Wyposażenie domu
Seria obrazków i plansz do wczesnego wspomagania rozwoju mowy
Małe dziecko nie „uczy się słów”. Nabywa mowę razem z wiedzą o świecie. Dlatego, aby bogacić słownikowy inwentarz, trzeba nasycić dziecko językiem zaangażowanym, czyli uczestniczącym w działaniu....
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,54 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczymy się mówić została przygotowana w oparciu o doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami w komunikacji językowej. Publikację można wykorzystać do...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,11 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Metoda Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów (©GORA) powstała […] po to, aby wesprzeć terapię logopedyczną dzieci z zaburzoną kinestezją artykulacyjną, jako pomoc w rozwiązaniu problemów w czuciu...
Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,80 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Seria kart pracy Podróż przez pory roku… jest przeznaczona dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawiera materiał z trzech obszarów:...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,52 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu
Poradnik dla nauczycieli
Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmujących się problematyką dzieci afatycznych. Specyficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i sprawności...
Cena katalogowa: 12,54 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,53 zł
Status: 48h
KOMLOGO
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KOMLOGO
Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspierania rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do logopedii, pedagogiki czy psychologii. Treścią niniejszej publikacji są zagadnienia diagnozy...
Cena katalogowa: 49,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,52 zł
Status: 48h
Wyrazowe potyczki wzrokowe to pomoc terapeutyczna opracowana z myślą o dzieciach z dysleksją, z trudnościami w czytaniu, z zaburzoną analizą i syntezą wzrokową oraz słabą koncentracją. Publikacja...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,69 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne
Dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Publikacja została przygotowana z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu...
Cena katalogowa: 18,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,16 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
W deszczu i w słońcu
Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się
W deszczu i w słońcu jest pierwszą publikacją z serii Czytaj i Rozmawiaj. Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się. Stanowi pomoc do nauki aktywnego czytania dla dzieci...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,11 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Naszym celem było opracowanie i analityczne wykorzystanie kategorii "subsumcji/podporządkowania", zbadanie jej semantycznych, ontologicznych i performatywnych implikacji w odniesieniu do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,55 zł
Status: 48h
Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu - oto książka niezwykła po trzykroć:   unikatowe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczące wielowymiarowego...
Cena katalogowa: 79,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,18 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Edukacyjne
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Edukacyjne
Co się za chwilę może stać?
Ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe
Co się za chwilę może stać? to książka, która uczy dostrzegać i analizować zależności przyczynowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowiadając na pytania, dziecko musi przewidzieć, co się stanie w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,58 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Co się przed chwilą mogło stać?
Ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe
Co się przed chwilą mogło stać? to książka ucząca dostrzegać i analizować zależności przyczynowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowiadając na pytania, dziecko musi przewidzieć, co się stało w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,76 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Diagnoza interdyscyplinarna
Wybrane problemy
Diagnoza interdyscyplinarna rozumiana jako proces stanowi szereg profesjonalnych i wielospecjalistycznych zamierzonych i ustrukturyzowanych czynności, których podstawowym celem powinna być...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,96 zł
Status: 48h
Materiały ćwiczeniowe zawierają 83 kolorowe karty pracy, które dotyczą sytuacji społecznych związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Materiały porządkują,...
Cena katalogowa: 36,46 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,67 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Facebook w szkolnej ławce
Media społecznościowe a edukacja polonistyczna
Niniejsza książka stanowi próbę rozpoznania oraz interdyscyplinarnego, wolnego od stereotypów opisania dydaktycznego potencjału mediów społecznościowych. Znalazły się tu głosy zarówno cenionych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,55 zł
Status: 48h
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Koszty związane z podejmowaniem studiów to jeden ze słabiej zbadanych aspektów wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym w Polsce. Co roku setki tysięcy gospodarstw domowych w Polsce...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,71 zł
Status: 48h
Przyszła wiosna. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,46 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Seria kart pracy Podróż przez pory roku jest przeznaczona dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawiera materiał z trzech obszarów: samoobsługi,...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,37 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Materiały ćwiczeniowe Wokół zimy zawierają 86 kolorowych kart pracy, które dotyczą sytuacji społecznych związanych ze zmianaimi zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
Cena katalogowa: 37,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,95 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
"Pewny start. Instrukcje zachowań. Kawiarnia" to publikacja zawierająca instrukcje w formie tekstu łatwego do czytania oraz zdjęcia pokazujące czynności oraz zachowania związane z...
Cena katalogowa: 37,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,95 zł
Status: 48h
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Szkolne PWN
Ćwicz spostrzegawczość to zbiory ćwiczeń skierowanych do dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, które mają problemy z koncentracją. Rozwiązując zadania, uczniowie dodatkowo ćwiczą i rozwijają...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,13 zł
Status: 48h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Zapewnij dziecku ze spektrum autyzmu bezpieczny start w dorosłość W życiu jest kilka pewnych rzeczy, na przykład to, że dzieci ze spektrum autyzmu kiedyś dorosną, a rodzice nie zawsze będą im...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,13 zł
Status: 48h
Facebook Instagram