ch beck

ch beck

Pokaż:
sortuj według:
W dziewiątym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,36 zł
Status: 24h
Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: - pojęcie prawa, - role i miejsce prawa w życiu...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,77 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,53 zł
Status: 24h
Podręcznik "Technika prawodawcza" zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania: ustaw, rozporządzeń aktów prawa miejscowego, a także takich aktów prawnych jak np....
Cena katalogowa: 39,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,65 zł
Status: 24h
Podręcznik ,,Logika" obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu: semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk. W podręczniku umieszczono zestaw reguł poprawnego...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,15 zł
Status: 24h
Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,98 zł
Status: 24h
Książka pt. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom 3 obejmuje tematykę: prawa podatkowego, finansowego, bankowego, nieruchomości, administracyjnego materialnego...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 127,90 zł
Status: 24h
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 199,00 zł
Status: 24h
Ład korporacyjny wyznacznikiem nowoczesnej gospodarki Ład korporacyjny jest jednym z kluczowych elementów nowoczesnej gospodarki, w dużej mierze decydującym o jej kondycji oraz wizerunku na...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,13 zł
Status: 24h
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Postępowanie cywilne" zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,53 zł
Status: 24h
W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego oraz przed sądami...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,86 zł
Status: 24h
Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostęp do aktów prawnych. Zapewnia ona...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 147,73 zł
Status: 24h
Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,10 zł
Status: 24h
Stan prawny 21 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,62 zł
Status: 24h
Książka ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,16 zł
Status: 24h
Darmowa wysyłka:  RUCH
Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym....
Cena katalogowa: 339,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 339,00 zł
Status: 24h
Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z tym podatkiem - takich jak: - elementy konstrukcyjne należności (podmiot i przedmiot), - zasady naliczania kwot...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 132,15 zł
Status: 24h
Stan prawny: 1 sierpnia 2017 r. Skrypt „Zarys prawa administracyjnego" zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,00 zł
Status: 24h
Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,98 zł
Status: 24h
W podręczniku "Prawo pracy" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,15 zł
Status: 24h
Książka dotyczy zasad zgodnego z prawem stanowienia gminnego prawa podatkowego. Praktyczny charakter publikacji, uwzględniającej najnowsze orzecznictwo organów nadzoru, ma z założenia ułatwić...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,41 zł
Status: 24h
.
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,46 zł
Status: 24h
Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciekawy i przystępny sposób przybliża czytelnikowi...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,32 zł
Status: 24h
.
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,46 zł
Status: 24h
Darmowa wysyłka:  RUCH
1. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku 2. Najnowsze zmiany legislacyjne 3. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna
Cena katalogowa: 329,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 306,89 zł
Status: 24h
Podręcznik Prawo międzynarodowe gospodarcze obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: reguły międzynarodowego handlu towarami i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,35 zł
Status: 24h
Podręcznik "Zobowiązania - cześć szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,77 zł
Status: 24h
Darmowa wysyłka:  RUCH
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 325,55 zł
Status: 24h
USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ 2018 BECK CZUBLUN KOMENTARZ    Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 176,30 zł
Status: 24h
Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,63 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube