cedewu

cedewu

Pokaż:
sortuj według:
Skupia się na tym, co w zawodzie kelnera jest najważniejsze - na umiejętnościach interpersonalnych, prezentacyjnych, komunikacyjnych i sprzedażowych, niezbędnych do tego, by odnieść sukces w...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,79 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego. W książce w przystępny i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,10 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka zawiera zbiór najważniejszych informacji na temat kluczowych pezepisów prawnych. Może jednocześnie stanowić podręcznik akademicki dla wszystkich przedmiotów z podstaw prawa na kierunkach...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,05 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
„Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia" przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,87 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
.
Cena katalogowa: 98,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,57 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Jeśli myśleli Państwo, że rachunek kosztów to dziedzina zarezerwowana tylko dla specjalistów, trudna lub nieciekawa, to mamy dla Was niespodziankę - oto najnowsza pasjonująca książka, która...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,49 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W książce „Motywowanie pracowników w organizacji" przedstawiam najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,46 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka jest próbą przybliżenia zasad funkcjonowania funduszy dywidendowych typu REITs. Jej lektura pozwoli czytelnikowi zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi REITs, ocenić ich atrakcyjność...
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,80 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów,...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,30 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,70 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,10 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości....
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,23 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Zupełnie nowe wydanie książki Anny Matuszyk, znacznie różniące się od poprzedniej - Credit scoring - nowa metoda zarządzania ryzykiem. Książka Credit Scoring zawiera całokształt zagadnień związanych...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,73 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Opis: Niniejsza publikacja to praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Książka powstała na gruncie doświad­czeń autora, jako biegłego rewidenta i...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,16 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka jest podręcznikiem, w którym przystępnie zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach.
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,31 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Autorami opracowania są Członkowie Zwyczajni i Honorowi Koła Naukowego „Economy&Society" działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,98 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z interwencjami wobec banków przez organy publiczne w czasie kryzysu (ze szczególnym naciskiem na kryzys systemowy). Przedstawiono w niej: •...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,58 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W książce przedstawiono teoretyczne, formalne i merytoryczne zagadnienia polityki rachunkowości jednostek gospodarczych. Obejmuje ona następujące obszary: • teoretyczne aspekty polityki...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,72 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania" jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób rozpocząć przygodę z rachunkowością. Jej szczególną zaletą jest to, że zagadnienia...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,87 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Opis: Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,42 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W książce omówiono wpływ nowych technologii, w szczególności rozwoju elektronicznej administracji, na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej. Publikacja systematyzuje problematykę...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,40 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
W książce „Budżetowanie i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem" przedstawiono zagadnienia implementacji zintegrowanych systemów informa­tycznych - budżetowania i controllingu, niezwykle...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,19 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Miasta są najbardziej złożoną strukturą antropologiczną, w której zachodzi wielość zjawisk, które z naukowego punktu widzenia nazwalibyśmy interdyscyplinarnymi. To właśnie fascynuje oraz zachęca do...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,43 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
.
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,39 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Banki centralne wobec kryzysu
Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej
Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Jest to wynik...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,08 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
.
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,68 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Obecnie stajemy się świadkami wzrostu znaczenia finansów w życiu ekonomicznym i społecznym. W szczególności problematyka ta jest ważna w odniesieniu do działalności systemu ochrony zdrowia. W...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,65 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
„Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,08 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
- Chleb wykonany ręcznie i chleb przygotowany z użyciem automatu - Wszystkie tajemnice związane z drożdżami i inne - Wiele najnowszych przepisów Sądzę, że największą pochwałą, jaką można...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,61 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Współczesny rynek, niezwykle turbulentny i często nieprzewidywalny, stwarza obecnie przedsiębiorstwom nieograniczone możliwości ukierunkowywania działań na uwolnienie potencjału innowacyjnego...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,08 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram Twitter YouTube