bankowość

bankowość

Pokaż:
sortuj według:
Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,58 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Współczesna prasa finansowa rozpisuje się na temat danych mówiących o podaży pieniądza. W każdy piątek inwestorzy giełdowi z zapartym tchem czekają na najświeższe informacje z rynku pieniężnego,...
Cena katalogowa: 44,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,38 zł
Status: 48h
Fijorr
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fijorr
Banki i rynki finansowe
Od zaufania publicznego do kasyna?
Czy rynki finansowe, w tym szczególnie sektor bankowy, należy traktować jako zjawiskopozytywne, czy też – z uwagi na fakt, iż nie stronią one od ryzyka (niekiedy na ogromną skalę) – należy silnie...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,35 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Publikacja zawiera analizę problemów prawnych powstających na tle umowy rachunku wspólnego dla osób fizycznych, istotnych zarówno dla teorii, jak i praktyki. Autorka omawia problematykę źródeł...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,72 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Nowe i zaktualizowane wydanie „Zarządzania ryzykiem bankowym” (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem,...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,42 zł
Status: 48h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Tajniki zarządzania pieniędzmi
Jak osiągnąć wolność finansową
Poznaj tajniki postępowania z pieniędzmi – ich zarabiania, inwestowania i mądrego wydawania! Temat pieniędzy należy do najbardziej pobudzających do myślenia, wywołujących największe emocje i...
Cena katalogowa: 46,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,86 zł
Status: 48h
MT Biznes
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
MT Biznes
Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym środków przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym. Przymusowa restrukturyzacja banku stanowi pozasądowy tryb...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 195,98 zł
Status: 48h
Wstęp W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transfor­mację ustrojową. Niniejszą...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,15 zł
The EU passes the last wave of crises related to the problem of refugees, Brexit, crisis in the euro area. The crisis in the euro area was the first sign of the problems in the EU; it began with...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,75 zł
Status: 24h
Książka zawiera szerokie omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem wydatków na auta wykorzystywane w działalności gospodarczej. Składają się na nią zarówno komentarze, jak i interpretacje oraz...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,60 zł
Status: 48h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
„Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,71 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Banki centralne wobec kryzysu
Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej
Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Jest to wynik...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,55 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Opis: Bankowość osobista (z ang. personal banking) to zindywidualizowana obsługa bankowa osób prywatnych o ponadstandardowym potencjale finansowym i/lub opiniotwórczym, świadczona przez...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,30 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,11 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Bezprecedensowa akumulacja rezerw walutowych stanowi jedną z najważ­niejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Wzrost glo­balnych rezerw był szczególnie dynamiczny od...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,50 zł
.
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,25 zł
Status: 24h
Prawo bankowe - 7.03.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw z...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,17 zł
Status: 48h
W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, który zapoczątkowany został nieprawidłowościami w działalności banków. Wywołał on konieczność...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,37 zł
Status: 48h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 104,16 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka ukazuje proces wyłaniania się bankowości inwestycyjnej z sektora bankowego - od czasów starożytnych aż po współczesność. Zawarte zostały informacje na temat przełomowych wydarzeń, procesów...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,46 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji
Perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku
1. Zarys Makroekonomii deflacji - przegląd literatury - Pojęcie i pomiar deflacji oraz ryzyka deflacyjnego - Przyczyny deflacji - Strukturalne uwarunkowania procesów deflacji - Diagnoza...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,79 zł
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,92 zł
Status: 24h
Konstrukcja pracy podporządkowana została realizacji założonych celów i weryfikacji przyjętych hipotez. Punktem wyjścia stały się rozważania dotyczące relacji między reputacją a innymi pojęciami,...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,86 zł
Autor porusza tematykę ważną dla teorii, ale przede wszystkim praktyki w sytuacji, gdy trwają właśnie prace nad rozwiązaniami normatywnymi dotyczącymi zróżnicowania stawek opłat na rzecz...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,92 zł
Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych,...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,48 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: - 1.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751), - 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz....
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,88 zł
Status: 24h
W monografii przeprowadzono między innymi krytyczną analizę definicji stabilności finansowej (na poziomie makro- i mikroekonomicznym), jej mierników oraz determinant w bankach spółdzielczych;...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,47 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,02 zł
Status: 48h
Odwrócony kredyt hipoteczny to nowe zjawisko na polskim rynku bankowym. Umożliwia właścicielom wykorzystanie wartości posiadanych nieruchomości w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych od...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,78 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka poświęcona jest działaniom Europejskiego Banku Centralnego podjętym w reakcji na kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 r. Bank centralny strefy euro uzupełnił tradycyjną politykę...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,77 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram