bankowość

bankowość

Pokaż:
sortuj według:
Tajniki zarządzania pieniędzmi
Jak osiągnąć wolność finansową
Poznaj tajniki postępowania z pieniędzmi – ich zarabiania, inwestowania i mądrego wydawania! Temat pieniędzy należy do najbardziej pobudzających do myślenia, wywołujących największe emocje i...
Cena katalogowa: 46,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,17 zł
Status: 24h
MT Biznes
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
MT Biznes
W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, który zapoczątkowany został nieprawidłowościami w działalności banków. Wywołał on konieczność...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,43 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Szkoła austriacka. Praktyka inwestowania
Między inflacją a deflacją
Pośród współczesnych teorii ekonomicznych, tą, która to dostrzegła najwyraźniej i aktywnie rozwija jest tzw. austriacka szkoła ekonomii. Austriacy, pod wpływem arcydzieł swych najważniejszych...
Cena katalogowa: 58,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,72 zł
Status: 24h
Fijorr
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fijorr
Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych,...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,51 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kryzys subprime z 2008 r., który ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funkcjonowania tak...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,23 zł
Status: 24h
Pochodne instrumenty kredytowe
Systematyka, wycena, zastosowanie. Struktury standardowe i egzotyczne
Monografia, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,85 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Ludzie, którzy zbudowali imperia, odnieśli sukces, zdobyli bogactwo lub sławę, bardzo często zaczynali w biedzie i ciężką pracą uparcie realizowali początkowo niewielkie cele. Ich życie nie różniło...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,15 zł
Status: 24h
Helion
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Helion
Nowe i zaktualizowane wydanie „Zarządzania ryzykiem bankowym” (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem,...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,20 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
W gospodarce rynkowej bankowość odgrywa szczególną rolę, dlatego ważna jest aktualna wiedza o działaniu specyficznych podmiotów, jakimi są banki. Autorzy zaprezentowali podstawy...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,47 zł
Współczesna prasa finansowa rozpisuje się na temat danych mówiących o podaży pieniądza. W każdy piątek inwestorzy giełdowi z zapartym tchem czekają na najświeższe informacje z rynku pieniężnego,...
Cena katalogowa: 44,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,48 zł
Status: 24h
Fijorr
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Fijorr
Wstęp W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transfor­mację ustrojową. Niniejszą...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,00 zł
The EU passes the last wave of crises related to the problem of refugees, Brexit, crisis in the euro area. The crisis in the euro area was the first sign of the problems in the EU; it began with...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,40 zł
Status: 24h
Książka zawiera szerokie omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem wydatków na auta wykorzystywane w działalności gospodarczej. Składają się na nią zarówno komentarze, jak i interpretacje oraz...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,38 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
„Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu – odpowiedzi na ponad 60 najważniejszych pytań” to publikacja, która odpowie na wszystkie pytania Czytelnika o zgodne z prawem wykorzystywanie danych...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,73 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Fakturowanie sprzedaży w 2017
Praktyczne wyjaśnienia ekspertów. 55 przykładów rozwiązań
Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozliczeniowym. Pełni wiele funkcji, ale najważniejsza jest ta, że pozwala ona na udokumentowanie transakcji i umożliwia poprawne jej ujęcie w...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,43 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
„Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,28 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Banki centralne wobec kryzysu
Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej
Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Jest to wynik...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,16 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego to zbiór 11 praktycznych komentarzy z licznymi wzorami i przykładami rozwiązań najczęściej pojawiających się w jednostkach finansów...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,65 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Opis: Bankowość osobista (z ang. personal banking) to zindywidualizowana obsługa bankowa osób prywatnych o ponadstandardowym potencjale finansowym i/lub opiniotwórczym, świadczona przez...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,31 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
„Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,13 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Bezprecedensowa akumulacja rezerw walutowych stanowi jedną z najważ­niejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Wzrost glo­balnych rezerw był szczególnie dynamiczny od...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,13 zł
.
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,15 zł
Status: 24h
Każdy czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia od swojego podatku należnego kwot podatku naliczonego mu w poprzedniej fazie obrotu. Jest to zasada neutralności VAT. Jednak bezpieczne skorzystanie...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,28 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
W monografii zaprezentowano i krytycznie oceniono obecny kształt systemu kontroli ryzyka bankowego, wyodrębniając w nim dwie płaszczyzny: - instytucjonalną, na którą składają się zewnętrzne...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,97 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Książka ukazuje proces wyłaniania się bankowości inwestycyjnej z sektora bankowego - od czasów starożytnych aż po współczesność. Zawarte zostały informacje na temat przełomowych wydarzeń, procesów...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,00 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,49 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,11 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Wydanie II podręcznika Finanse jest pozycją rozszerzoną i zaktualizowaną, zawierającą wiele ćwiczeń i zadań. Podręcznik ten adresowany jest do nauczycieli, uczniów, słuchaczy Policealnych Studiów...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,74 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja zawiera analizę problemów prawnych powstających na tle umowy rachunku wspólnego dla osób fizycznych, istotnych zarówno dla teorii, jak i praktyki. Autorka omawia problematykę źródeł...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Rozliczanie kosztów wynagrodzeń sprawia księgowym spore kłopoty. W tej publikacji znajdą Państwo kompleksowe omówienie tej problematyki. A wszystko to wzbogacone o praktyczne przykłady i...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,68 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Facebook Instagram Twitter YouTube