administracja

administracja

Pokaż:
sortuj według:
Zarys nauki administracji jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz studentów innych szkół wyższych, w których prowadzone są studia administracyjne. W...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,03 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza Kariera Nikodema Dyzmy należy do kanonu literatury polskiej. Powieść powstała w 1932 roku i w zamyśle autora miała być literacką satyrą kraju pod rządami sanacji....
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,34 zł
Status: 48h
SIEDMIORÓG
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SIEDMIORÓG
Podstawy prawa administracyjnego. Kwalifikacja A.68.1
Obsługa klienta w jednostkach administracji. Przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.68. – Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,94 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,80 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa
Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych
Problematyka, której poświęcone jest recenzowane opracowanie, tj. kształtowanie elastyczności w przedsiębiorstwie, jest bardzo ważna i aktualna, w kontekście nie tylko zarządzania finansami...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,73 zł
Z wprowadzenia: Styk administracji publicznej z gospodarką odzwierciedla istotę ustroju społeczno-gospodarczego. Ustawowe ramy działalności gospodarczej nie wyłączają z niej administracji...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,00 zł
Status: 24h
Ius Publicum
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Ius Publicum
W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,65 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z obrotem zagranicznym w postępowaniu administracyjnym (ogólnym, podatkowym i egzekucyjnym) oraz...
Cena katalogowa: 81,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,77 zł
Status: 24h
(...) podjętą przez Autora próbę stworzenia nowych - teoretycznych rozwiązań dla konstrukcji funkcjonujących de facto w praktyce egzekucji administracyjnej uznać należy za ciekawy głos w dyskusji...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,65 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Publikacja ukazująca relacje między urzędami i urzędnikami a strukturami społecznymi w XIX wieku obejmuje takie zagadnienia jak: tożsamość instytucji i środowisk, drogi kariery zawodowej, postawy...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,86 zł
Status: 48h
Komentarz omawia zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyki, w tym z...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 136,30 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych informacji o...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,66 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka […] jest efektem kolejnych przemyśleń i analiz na temat administracji publicznej. Składa się na nią dwadzieścia jeden artykułów podejmujących problematykę wyborów samorządowych na różnych...
Cena katalogowa: 44,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
Status: 48h
Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia: zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,01 zł
Status: 24h
Podejmując w prezentowanym opracowaniu istotne, wybrane zagadnienia dotyczące planowania polityki publicznej, jego autorzy kontynuują prowadzone od kilku lat badania poświęcone mechanizmom...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,24 zł
Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych)....
Cena katalogowa: 40,56 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,42 zł
Status: 48h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu jest...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,36 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Samorząd gminny w Polsce
Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy
Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,01 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,90 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Pod koniec marca 2012 r. oraz w styczniu 2013 r. weszły w życie przepisy wprowadzające menedżerski system zarządzania w sądach powszechnych. Nowe rozwiązanie dokonane ustawą z 18.8.2011 r. o...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,89 zł
Status: 24h
Książka Prawo i postępowanie karne skarbowe zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,43 zł
Status: 24h
Prezentowane opracowanie jest pierwszą w literaturze polskiej monografią poświęconą zasadzie legalności we współczesnym multicentrycznym systemie prawa. Książka polecana jest w szczególności...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,73 zł
Status: 24h
W publikacji dokonano identyfikacji podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W kontekście prowadzonych rozważań ważna...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,33 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
E-marketing terytorialny
Teoria i praktyka
Niniejsza publikacja powstała jako efekt moich zainteresowań i badań – przeprowadzonych na przestrzeni kilku lat – dotyczących problemów elektronicznej administracji samorządowej oraz partycypacji...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,93 zł
Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych
Wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,31 zł
Partnership as an idea and as an organizational form to initiate and carry out activities that contribute to the public benefit has had a long history in Europe. However, in the role of a regular...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,63 zł
Status: 48h
W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,25 zł
Status: 48h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego
w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli
[…] z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana książka jest opracowaniem oryginalnym i wartościowym. Autor w sposób nowatorski i twórczy scharakteryzował oraz dokonał analizy prawniczej...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,26 zł
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,59 zł
Publikacja wyjaśnia, jakie kompetencje mają urzędnicy po reformie Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazuje na nowe zasady kontroli podatkowych. W książce omawiamy też planowane zmiany, które...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,12 zł
Status: 48h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Facebook Instagram