Wolters Kluwer podręczniki

Wolters Kluwer podręczniki

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja ta, "stanowiąca opus vitae Autora, owoc głębokiej wiedzy, erudycji, długich lat doświadczeń nauczania akademickiego i przemyśleń nad optymalną formą dydaktyczną podręcznika,...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,40 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zupełnie nowy podręcznik uznanych autorytetów naukowych, w którym prezentowane są wykłady z zakresu:  prawa finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,52 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CHRÓŚCIELEWSKI TARNO DAŃCZAK 2018 WYD 7 WOLTERS KLUWER   W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasnych sformułowań, analizują kluczowe...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,97 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W opracowaniu przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,68 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nowelizacje przepisów prawa postępowania cywilnego w minionych latach sprawiły, że konieczne było opracowanie ósmego wydania podręcznika. Na zmiany złożyły się przede wszystkim nowelizacje Kodeksu...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,15 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Doktryny polityczno-prawne
Fundamenty współczesnych państw
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,96 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stanisław Waltoś - profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz jej profesor honorowy, członek PAN i PAU. Autor kilkuset...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,46 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja została opracowana na podstawie i jako uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowanego pod redakcją Krzysztofa W. Barana. Przedstawione w formie wykresów i...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,46 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym,...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
odręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,85 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W pracy przedstawiono aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce, podstawowe zagadnienia ogólne dotyczące podatków i prawa podatkowego, wybrane elementy systemów podatkowych i procesu...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,26 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo administracyjne
Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjn
Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,14 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
 Podręcznik stanowi całościowe opracowanie dotyczące problematyki polskiego postępowaniasądowoadministracyjnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia: sądowej kontroli...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,52 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. W pracy zaprezentowano informatykę prawniczą jako współczesną...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,57 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,63 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,44 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka nie jest klasycznym podręcznikiem historii prawa; stanowi raczej przekrojowy przegląd występujących w niej stanowisk i szkół. Autor skoncentrował się na dwóch klasycznych problemach filozofii...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,43 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Profesjonalizm w uczeniu
Jak osiągnąć sukces
Książka Profesjonalizm w uczeniu. Jak osiągnąć sukces to zbiór praktycznych i mądrych zasad prowadzących do osiągnięcia stanu profesjonalizmu nauczycielskiego.Czy i w jakim stopniu powodzenie w pracy...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,64 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Opracowanie zawiera miedzy innymi...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,39 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i pojęć łacińskich z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, teorii i filozofii prawa, logiki oraz retoryki. Sentencje zostały wybrane pod kątem ich...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,44 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces równoległy do cyklu życia firmy. Jest to podejście amerykańskie, wypracowane w grupie Babson College i rozpropagowane przez takich autorów, jak...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,01 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi istotną pomoc dla wszystkich studentów przygotowujących się do egzaminu z postępowania cywilnego – obejmuje całość materiału niezbędnego do przyswojenia wiedzy z tego przedmiotu....
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,29 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nauka o organizacji
Ujęcie dynamiczne
Podręcznik jest wynikiem wieloletnich doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jego treść i struktura odpowiadają wymaganiom standardów kształcenia...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,20 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Mikroekonometria
Modele i metody analizy danych indywidualnych
Książka Mikroekonometria jest pierwszym w Polsce podręcznikiem analizy mikrodanych dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i społecznych. Mikroekonometria to ta cześć ekonometrii,...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,71 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w Polsce, która zawiera tak kompleksową i wszechstronną analizę nowego wymiaru funkcjonowania bankowości internetowej w ramach tzw. modelu Web...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,16 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Instytucja notarialnego poświadczenia dziedziczenia umożliwia szybkie przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych i uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawa do...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,42 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik Prawo rolne skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji i zarządzania rolnictwem.Publikacja może służyć również...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,89 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Noblista jest uznawany za jednego z twórców ekonomii eksperymentalnej. Wykazał, że stan równowagi rynkowej osiągany jest z udziałem niedoskonale poinformowanych ludzi, zaś ich rynkowe interakcje...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,79 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram