Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Pokaż:
sortuj według:
(...) Dodajmy do tego jeszcze cztery zalety książki. Pierwsza to bardzo dobry język, nieustępujący polszczyźnie dobrych utworów literackich. Książkę więc choćby i z tego powodu czyta się bardzo...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego,...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,10 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,87 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jak wykreować sukces uczelni
Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym
Książka odpowiada na ważne pytania związane ze współczesnym rynkiem edukacyjnym w Polsce: - W jaki sposób szkoły wyższe tworzą przewagę konkurencyjną? - Jakie kluczowe czynniki sukcesu odgrywają w...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,44 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ponieważ przedstawiony tutaj wybór zawiera zbiór znakomitych artykułów publikowanych przez wiele lat przede wszystkim w "Państwie i Prawie" oraz "Studiach Prawno-Ekonomicznych",...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,44 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,92 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,92 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej. W pracy omówiono problematykę dotyczącą...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,93 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło wiedzy dla osób opiekujących się starszymi członkami rodziny lub sprawujących opiekę nad seniorami w...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej. Sprawdź jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania i uchwalenia statutu.  Dowiedz się jak...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,87 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, jak i samego strasburskiego mechanizmu...
Cena katalogowa: 269,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 232,31 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Postępowanie upadłościowe
Współczesne problemy stosowania
Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczych – przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,66 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
   W książce omówiono m.in. takie zagadnienia jak: medyczna i prawna definicja leków biologicznych, leki biopodobne w praktyce klinicznej, zamiennictwo leków w kontekście praw...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 86,32 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,92 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie – zaktualizowane przez samego Profesora – w 1996 r., a...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,69 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o rewitalizacji w sposób kompleksowy normuje zasady, warunki i tryb wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W komentarzu omówiono takie zagadnienia, jak: tworzenie...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,93 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w prawie podatkowym poddana dogłębnej i przejrzystej analizie. Publikacja stanowi swoisty zbiór wyroków poświęconych przesłuchaniu. Autor...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,21 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,41 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Piąte wydanie znanego i popularnego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,41 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,10 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
MERITUM Podatki to wyjątkowa na rynku wydawniczym pozycja ukazująca się od 2004 r. W jednej zawartej publikacji czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od...
Cena katalogowa: 228,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 81,60 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi zbiór materiałów do ćwiczeń wyselekcjonowanych przez autorów z akt spraw karnych, które pomogą każdemu aplikantowi przygotować się do egzaminu. Znajdują się w niej zarówno projekty...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,32 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zarządzanie innowacjami
Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych
Jaki jest przepis na sukces przedsiębiorstwa? Jak osiągnąć znakomite wyniki? Odpowiedź tkwi w magicznym słowie "innowacja". To przedsiębiorstwa podążające z duchem czasu zostawiają...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,61 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.: - umów gwarancyjnych, - czynności powierniczych, - umów ramowych, - odpowiedzialności odszkodowawczej,...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,11 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz omawia zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyki, w tym z...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,91 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,91 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,41 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii kodeksu spółek handlowych. Autorzy uwzględnili też wybrane...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,60 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram