Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Pokaż:
sortuj według:
Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,19 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja ta, "stanowiąca opus vitae Autora, owoc głębokiej wiedzy, erudycji, długich lat doświadczeń nauczania akademickiego i przemyśleń nad optymalną formą dydaktyczną podręcznika,...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,51 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,02 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teorii prawa Logika Analiza Argumentacja Hermeneutyka Metody prawnicze z perspektywy ponowoczesnej filozofii prawa
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,90 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik jest owocem doświadczeń autorów wynikających z wieloletniej pracy dydaktycznej ze studentami. Kolejne wydanie zostało zmienione i dostosowane do aktualnych potrzeb czytelników. Wprowadzono...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,42 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nowelizacje przepisów prawa postępowania cywilnego w minionych latach sprawiły, że konieczne było opracowanie ósmego wydania podręcznika. Na zmiany złożyły się przede wszystkim nowelizacje Kodeksu...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,58 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Tematyka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje wiele złożonych kwestii normatywnych i technicznych. Autorzy opracowania identyfikują podstawowe problemy służebności przesyłu, proponują...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 98,93 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak: pochodzenie towarów oraz ich wartość...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,67 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CHRÓŚCIELEWSKI TARNO DAŃCZAK 2018 WYD 7 WOLTERS KLUWER   W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasnych sformułowań, analizują kluczowe...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,68 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości. Autorzy...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,02 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo karne skarbowe
Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
  PRAWO KARNE SKARBOWE SAWICKI SKOWRONEK KKS   Podręcznik zawiera omówienie: materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,15 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
(...) Dodajmy do tego jeszcze cztery zalety książki. Pierwsza to bardzo dobry język, nieustępujący polszczyźnie dobrych utworów literackich. Książkę więc choćby i z tego powodu czyta się bardzo...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,34 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz szczegółowo omawia dwa akty prawne regulujące zasady redagowania i ogłaszania przepisów prawa, tj.:  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, z...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 190,96 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Każda radykalna zmiana wywołuje kontrowersje i niepokoje wśród środowisk, których dotyczy. Komentowane zmiany wzbudzają wiele wątpliwości w środowisku adresatów ustawy a także sędziów i adwokatów....
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 183,29 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W opracowaniu przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,68 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM 2018 DOLNICKI WOLTERS   Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 152,61 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Mediacja jest to proces rozwiązywania konfliktów z udziałem strony trzeciej - akceptowanej przez wszystkich uczestników, lecz niemającej uprawnień do podejmowania za nich wiążących...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 162,09 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi unikatowe dzieło 37 autorów – wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 152,61 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Polska praktyka prawnicza ucieka od rozstrzygania sporów w drodze negocjacji. Rezygnuje tym samym ze sposobu najbardziej efektywnego. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Czy wynika on ze strachu...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Konkurencyjność kancelarii prawnych
Jak zdobyć i utrzymać przewagę?
Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy o czynnikach konkurencyjności usług prawnych. W opracowaniu przedstawiono najskuteczniejsze sposoby konkurowania kancelarii prawnych oraz najważniejsze...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,51 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
APELACJA ŚWIECKI KONSTRUKCJA 2017 WOLTERS   Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,70 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: - źródeł oraz zasad...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,24 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Doktryny polityczno-prawne
Fundamenty współczesnych państw
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,91 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Dyskurs prawniczy toczy się niezależnie od przekonań teoretyków prawa. Z okoliczności, że przeminęła konferencyjno-seminaryjna moda nie wynika w szczególności, że znikły też problemy związane z...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,25 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,36 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma...
Cena katalogowa: 129,00 zł
129,00 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku powinno mieć świadomie sformułowaną strategię finansowania działalności. Jej opracowanie nie jest łatwe, gdyż wymaga od kadry zarządzającej dużych...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,35 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,16 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,70 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram