Wiosna z Beckiem

Wiosna z Beckiem

Pokaż:
sortuj według:
Niniejszy komentarz zawiera dokładne omówienie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prezentując zagadnienia związane z opłatami, wydatkami, zwolnieniem od kosztów...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,60 zł
Status: dostępne od ręki
Kodeks karny wykonawczy
Edycja pierwsza
Kodeks karny wykonawczy. Edycja pierwsza zawiera: bogaty wybór literatury z tego zakresu, profesjonalnie dobrane orzecznictwo SN i SA pogrupowane tematycznie w ramach artykułów, dotyczące np....
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,00 zł
Status: dostępne od ręki
Stan prawny sierpień 2009r. Najnowsza zmiana z dnia 7.05.2009r. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem...
Cena katalogowa: 9,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,09 zł
Status: 24h
Niniejsze opracowanie wprowadza jasność i pewność w stosowaniu i rozumieniu tej jakże skomplikowanej materii prawa wspólnotowego, nie pozostawiając bez odpowiedzi żadnego pytania. Należy także...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,84 zł
Status: dostępne od ręki
  Jedyne na rynku tak kompleksowe opracowanie zagadnień publicznego obrotu papierami wartościowymi. W drugim wydaniu całościowo omówiono liczne zmiany wprowadzone nowelą z...
Cena katalogowa: 180,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,10 zł
Status: dostępne od ręki
Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 2" zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z : wolnością...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,10 zł
Status: dostępne od ręki
Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 3" zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z: ochroną...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,10 zł
Status: dostępne od ręki
Seria „żółtych broszur" pogrupowana jest tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Adresowana jest do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców,...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,10 zł
Status: dostępne od ręki
Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego, a zwłaszcza odnoszące się do stopnia (poziomu) sformalizowania tego postępowania, stanowią jedną z podstawowych kwestii prawnych...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,63 zł
Status: dostępne od ręki
Dictionary of Marketing Terms provides more that 20000 entries covering planning and executing the marketing conceptions, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services,...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,36 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejszy podręcznik stanowi niezbędną pomoc dla osób samodzielnie uczących się niemieckiego języka specjalistycznego Wirtschaftsdeutsch. Tematycznie obejmuje on główne zagadnienia polskiego prawa i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,22 zł
Status: dostępne od ręki
The first general introduction to Polish Commercial Law in the English language. Written in an easily accessible style, this book devotes individual chapters to analyzing various aspects of this...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,35 zł
Status: dostępne od ręki
Leksykon zawiera charakterystykę kilkudziesięciu instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa. W każdym haśle zostały podane podstawy prawne ich funkcjonowania, uprawnienia, organizacja oraz...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,10 zł
Status: dostępne od ręki
Corporate income tax
A compendium
The corporate income tax (CIT) holds a special place among taxes, which have significant meaning for legal entities. More than once, complicated legal solutions concerning this tax have influenced...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,35 zł
Status: dostępne od ręki
Komentarz zawiera omówienie praw i obowiązków referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kadry urzędniczej sekretariatów, w oparciu o wybrane artykuły aktów prawnych odnoszących się do tej...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,10 zł
Status: dostępne od ręki
Das vorliegende Buch bietet einen Überblick über das moderne Verbraucherschutzrecht Polens mit Hinweisen auf Unterschiede zu deutschen Regelungen. Es werden die wichtigsten Bereiche des...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,85 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja ma na celu przedstawienie wszystkich przepisów kolizyjnych w prawie ubezpieczeń społecznych, zarówno tych zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,35 zł
Status: dostępne od ręki
Tom 19. omawia następujące zagadnienia: akcje, obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne, losy loteryjne, skarbowe papiery...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,92 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowana pozycja zawiera 250 orzeczeń Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych oraz Sądu Najwyższego, które mogą być przydatne przy stosowaniu oraz rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,10 zł
Status: dostępne od ręki
„W procesie konsumpcji rośnie siła intelektualna i siła moralna człowieka, zwiększa się jego moc wytwórcza, rozwija wyobraźnia, zwiększa potęga umysłowa. Konsumpcja staje się najpotężniejszą siłą...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,06 zł
Status: dostępne od ręki
Nie ma organizacji bez ludzi, nie ma innowacji bez innowatorów!
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,99 zł
Status: 24h
Prezentowany komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,52 zł
Status: 24h
Monografia zawiera analizę ewolucji instytucji procesowych w polskim prawie karnym skarbowym odnoszącą się do zachodzących zmian systemowych, funkcjonalnych i techniczno-legislacyjnych. W kręgu...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,34 zł
Status: dostępne od ręki
Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. wymaga znajomości metod ilościowych, stąd w programach nauczania uczelni wyższych przewidziano zajęcia ze...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,99 zł
Status: 24h
Niniejsza publikacja jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem typu komentarzowego, obejmującym całokształt  zbiorowego prawa pracy. W komentarzu uwzględniono m.in. ustawę o związkach...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,63 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie transgranicznego łączenie się spółek z punktu widzenia prawa handlowego, prawa podatkowego i prawa pracy. Zagadnienia dotyczące prawa...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,35 zł
Status: dostępne od ręki
Komentarz zawiera analizę wszystkich - zwyczajnych i nadzwyczajnych - środków odwoławczych występujących w Kodeksie postępowania cywilnego: apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,10 zł
Status: dostępne od ręki
Międzynarodowe prawo pracy jako gałąź prawa reguluje warunki zatrudniania pracowników migrujących. Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,10 zł
Status: dostępne od ręki
Skrypt ,,Prawo ochrony przyrody" przedstawia zagadnienia dotyczące m.in.: - zasad prawa ochrony przyrody, - źródeł tego prawa, - form ochrony przyrody, - ochrony terenów zieleni i zadrzewień, -...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,10 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskim prawoznawstwie monografią dotyczącą konstytucyjnoprawnych aspektów wolności gospodarczej. Podstawowym celem pracy jest wskazanie, w jaki sposób...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,93 zł
Status: dostępne od ręki
Facebook Instagram