Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Pokaż:
sortuj według:
Częste zmiany w prawie oświatowym wymagają od dyrektora śledzenia na bieżąco wprowadzanych nowości i dostosowywania do nich wewnątrzszkolnych dokumentów. W tej publikacji opisane zostały przepisy,...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,33 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,16 zł
Status: dostępne od ręki
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Zbiór przepisów z obszaru kultury
Jak stosować w praktyce ustawę o działalności kulturalnej?
Poznaj odpowiedzi na 144 pytania, jak stosować w praktyce najważniejszą dla ludzi kultury ustawę o działalności kulturalnej. Dodatkowo w książce znajdziesz 3 akty prawne, bez których funkcjonowanie...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,57 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Publikacja stanowi pokonferencyjny zbiór opracowań tematu prawnego modelu zatrudnienia nauczyciela akademickiego. W poszczególnych rozdziałach zawarto rozważania dotyczące różnych prawnych aspektów...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,26 zł
Uchwały regulaminy i procedury szkolne
Kompendium prawa wewnątrzszkolnego po zmianach od 1 września 2017 r.
Publikacja szczegółowo omawia akty prawa wewnątrzszkolnego: uchwały, regulaminy i procedury wydawane przez organy szkoły. Ekspert zebrał wszystkie kompetencje rady pedagogicznej, rady szkoły oraz...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,86 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Zasady klasyfikacji
175 błędów w klasyfikacji
Publikacja opisuje zasady klasyfikacji rocznej, semestralnej oraz śródrocznej uczniów i słuchaczy. W książce zostały uwzględnione najnowsze przepisy oświatowe. Usystematyzowane w tabeli...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,96 zł
Status: 24h
Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wiedza i Praktyka
Praktyczna instrukcja wskazuje, na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury. Podpowiadamy...
Cena katalogowa: 68,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,96 zł
Status: 24h
Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się na czterech kręgach zagadnień. Pierwszy z nich, wprowadzający, poświęcony jest ogólnym problemom zmiany społecznej i stanowi istotny kontekst...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 24h
Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zasad, na jakich z ww. uprawnień mogą korzystać oddziały Związku...
Cena katalogowa: 9,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,02 zł
Status: 24h
Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie uprawnień oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych, którym przysługują, przewidziane ustawą związkach zawodowych, uprawnienia...
Cena katalogowa: 9,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,44 zł
Status: 24h
  Praktyczny przewodnik dla instytucji kulturalnych, twórców, impresariów, agencji artystycznych, producentów, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, organów...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 172,98 zł
Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron oskarżeń, że media publiczne w Polsce niedostatecznie realizują swe obowiązki misyjne (i jest to zarzut kierowany przede wszystkim wobec TVP...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,56 zł
Status: 24h
Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w słowniku pojęć związanych z muzeologią i dziedzictwem kulturowym. Źródeł jego powstania należy upatrywać w rosnącej potrzebie kształtowania...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,28 zł
Status: 36h
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Facebook Instagram