Beck

Beck

Pokaż:
sortuj według:
Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: - 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). - 1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz....
Cena katalogowa: 12,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,03 zł
Status: 48h
W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,09 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,34 zł
Status: 48h
W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony. W opracowaniu zawarto następujące...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,92 zł
Status: 24h
Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego to jeden z największych sukcesów UNCITRAL. Obowiązuje on z woli stron w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi ad hoc, przede wszystkim w...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 315,81 zł
Status: 24h
Monografia „Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" jest pierwszym, na gruncie regulacji Kodeksu spółek handlowych, opracowaniem monograficznym, które w...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 126,64 zł
Status: 24h
Orzecznictwo Aplikanta - Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,48 zł
Status: 24h
Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,86 zł
Status: 24h
Podręcznik ,,Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,37 zł
Status: 24h
Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji
Komentarz praktyczny: koszty sądowe, wzory
Publikacja to praktyczny komentarz, której celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym i wnioskiem o wpis do księgi wieczystej składanym za pośrednictwem...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 138,63 zł
Status: 24h
Prawo oświatowe. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie problematyki związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu oświaty w...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,09 zł
Status: 24h
Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym....
Cena katalogowa: 339,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 328,49 zł
Status: 24h
  ROZWÓD I SEPARACJA KOMENTARZ DO SPRAW O ROZWÓD IGNACZEWSKI  Pozycja dla ekspertów. jeden z czterech tomów doskonałej serii Sądowe Komentarze Tematyczne SKT dotyczących problematyki prawa...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 178,60 zł
Status: 24h
Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Jest to zbiór kompletnych opracowań. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,64 zł
Status: 48h
Postępowanie cywilne
Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,86 zł
Status: 24h
Skrypt ,,Prawo autorskie i prawa pokrewne" zawiera kompleksowe omówienie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Dzięki niemu zrozumiesz: istotę prawa autorskiego, zasady jego...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,69 zł
Status: 24h
Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie - opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,01 zł
Status: 24h
Książka Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,64 zł
Status: 48h
Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 260,73 zł
Status: 24h
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom VIA zawiera komentarz do ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym tomie poruszono m.in. następujące...
Cena katalogowa: 499,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 435,13 zł
Status: 24h
Podręcznik ,,Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,05 zł
Status: 24h
W podręczniku ,,Prawo karne" w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśniono zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,44 zł
Status: 48h
Stan prawny sierpień 2009r. Najnowsza zmiana z dnia 7.05.2009r. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem...
Cena katalogowa: 9,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,23 zł
Status: 24h
Orzecznictwo Aplikanta - Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i adwokatów zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu etyki adwokatów oraz Kodeksu etyki radców...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,48 zł
Status: 24h
Publikacja zawiera: - Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające, - Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - Ustawę o dniach wolnych od pracy, - Ustawę o organizacjach pracodawców, - Ustawę...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,34 zł
Status: 48h
Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym środków przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym. Przymusowa restrukturyzacja banku stanowi pozasądowy tryb...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 193,99 zł
Status: 48h
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,13 zł
Status: 24h
Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na...
Cena katalogowa: 74,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,50 zł
Status: 24h
Facebook Instagram