Ceny, rabaty i dostępność

Ceny, rabaty i dostępność

1.       Ceny podane na platformie w domenie niePrzeczytane.pl (cena katalogowa jak i cena nieprzeczytane.pl) podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dotyczą jednej sztuki Towaru.

2.       Ceny podane na platformie w domenie niePrzeczytane.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.

3.       Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie niePrzeczytane.pl , chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

4.       Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

5.       Jeżeli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne tytuły niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Klienta.

6.       Kodem Promocyjnym nie są objęte pakiety, wydawnictwa importowane, wydawnictwa szkolne i uniwersyteckie oraz niektóre wydawnictwa niszowe.

7.       Ceny Towarów obowiązują tylko i wyłącznie dla Zamówień złożonych przez Formularz zamówienia za pośrednictwem sieci Internet i nie mają zastosowania dla zakupów w księgarniach stacjonarnych.

8.       Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili złożenia Zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.

9.       Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

10.   niePrzeczytane.pl  zastrzega sobie prawo do:

a.       zmiany cen Towarów,

b.       wysokości kosztów dostawy,

c.        wprowadzania nowych Towarów do oferty,

d.       przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,

e.       modyfikacji akcji promocyjnych,

f.        wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności niePrzeczytane.pl .

11.   Postanowienia punkt 11a, 11b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

12.   Dostępność podawana na stronie dotyczy jednej sztuki Towaru.

Facebook Instagram Twitter YouTube