Załucki Mariusz

Załucki Mariusz

Pokaż:
sortuj według:
Egzekucja z majątku spadkowego
Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe
Książka zawiera kompleksowe omówienie nowych zagadnień dotyczących zarówno przepisów, które w istotny sposób zmieniają zasady przyjęcia spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe, jak i innych z...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,21 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Od 17.8.2015 r. w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,73 zł
Status: 24h
Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia - ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni. Zawiłości tego procesu...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,49 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest próbą ustalenia wpływu rozwoju techniki na narzędzia prawne mogące posłużyć spadkodawcy do kształtowania stosunków społecznych mortis causa. Autor spogląda na dotychczasowe...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,00 zł
Status: 24h
Podręcznik Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe to drugie wydanie dzieła Profesora Sylwestra Wójcika, które na rynku księgarskim po raz pierwszy ukazało się w 2002 roku. Jego aktualizacji do...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,21 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 163,58 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., gdyż takie Czytelnik znajdzie na rynku wydawniczym. Niniejsza pozycja nie została ograniczona...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,26 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Europejskie prawo znaków towarowych
Zagadnienia konstrukcyjne
Publikacja ma na celu przedstawienie węzłowych problemów oznaczeń odróżniających w prawie Wspólnot Europejskich wynikających z Pierwszej Dyrektywy Rady Nr 89/104 mającej na celu zbliżanie...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,96 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Facebook Instagram Twitter YouTube