Wojciechowski Michał

Wojciechowski Michał

Pokaż:
sortuj według:
Wszystkie cztery Ewangelie stosunkowo dokładnie opisują zdarzenia z ostatnich dni życia Jezusa. Ujmują je w ramy jednego tygodnia, zgodnie z przyjętym w chrześcijaństwie od początku sposobem...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,99 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Ewangelie zawierają wiele krótkich i trafnych sentencji Jezusa na różne tematy. Opisują one życie ludzkie, zasady wiary i postępowania oraz przedstawiają samego Jezusa. Wydzielenie ich z tekstu...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,63 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Książka omawia i prezentuje pięć utworów - żadnej z nich nie przełożono dotąd na język polski.Treść tych apokryfów dotyczy świata żydowskiego czasów niedługo przed Jezusem Chrystusem, a zwłaszcza...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,94 zł
Status: 24h
VOCATIO
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VOCATIO
Dwie wersje dziejów apostolskich
Teksty standardowy i zachodni
Dzieje Apostolskie opowiadają o początkach Kościoła. Mało znany jest fakt, że niektóre starożytne rękopisy tego dzieła zawierają wersję, zwaną zachodnią, która w mnóstwie szczegółów różni się od...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Grecko-Polski Nowy Testament
wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu
Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu jest jak sądzę, najważniejszym i najbardziej...
Cena katalogowa: 280,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 183,54 zł
Status: 24h
VOCATIO
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VOCATIO
Teksty biblijne w przekładzie Autora książki. Ważnym składnikiem Ewangelii jest pokazanie Jezusa wśród otaczających go ludzi. Był wśród nich jego wybitny poprzednik, Jan Chrzciciel. Jezusowi...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,56 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Komentarz to jedyna publikacja na rynku, która w wyjątkowo przystępny, a...
Cena katalogowa: 269,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 255,39 zł
Status: 24h
Uważa się zwykle, że życie gospodarcze leży w zupełnie innej sferze niż religia i etyka. Tymczasem gospodarowanie wymaga podstaw moralnych, a co więcej, samo jest moralne jako droga do zaspokojenia...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,12 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Facebook Instagram Twitter YouTube