Wierzbowski Marek

Wierzbowski Marek

Pokaż:
sortuj według:
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,50 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku "Postępowanie administracyjne" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego oraz przed sądami...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,63 zł
Status: 24h
Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 196,73 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prezentowane 2. wydanie komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r....
Cena katalogowa: 269,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 238,90 zł
Status: 24h
Darmowa wysyłka:  RUCH
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła...
Cena katalogowa: 449,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 398,76 zł
Status: 24h
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,84 zł
Status: 24h
W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 188,83 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Darmowa wysyłka:  RUCH
Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 309,88 zł
Status: 24h
„Prawo administracyjne dziś i jutro" to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25-27 czerwca 2018 r. Analizowana w...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,33 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
  W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 2018 r. m.in. w wyniku uchwalenia ustaw: z 11.01.2018 r. o...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 188,83 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo gospodarcze
Zagadnienia administracyjnoprawne
Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,18 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube