Tanajewska Alicja

Tanajewska Alicja

Pokaż:
sortuj według:
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów II etap edukacyjny
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów....
Cena katalogowa: 19,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,63 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej, Renaty Naprawy i Doroty Kołodziejskiej Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów...
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,92 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powstały z myślą o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach,...
Cena katalogowa: 17,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,71 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Otwórz się na świat
Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas IV-VI
Publikacja Otwórz się na świat powstała z myślą o nauczycielach szkół masowych uczących w klasach IV–VI, klasach integracyjnych, prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne,...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,30 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Pozycja ta powstała z myślą o nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne; specjalistach pracujących na co dzień z dziećmi z...
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,18 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym zostały przygotowanie z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków...
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,93 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną zostały przygotowane z myślą o nauczycielach...
Cena katalogowa: 13,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,56 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się czytać, pisać i liczyć Część 3 Karty pracy
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,46 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się czytać, pisać i liczyć Część 4 Karty pracy
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,46 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy "Uczę się czytać, pisać i liczyć. Karty pracy dla uczniów ze...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,95 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Przyszła wiosna. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,29 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Śladami pór roku. Wiosna. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Seria kart pracy Śladami pór roku jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,99 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Gotowi do startu
Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Niniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) z dnia 23 grudnia 2008 roku. Umożliwia wykorzystywanie różnorodnych...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,16 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Program pracy szkoły
Program wychowawczy. Szkolny program profilaktyki. Program edukacji regionalnej
Do podstawowych dokumentów określających pracę szkoły należą: program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej. Tworzą one spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,75 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Metodyka nauczania ortografii 4-6
Zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4-6
Książka zawiera podstawowe i niezbędne wiadomości dotyczące metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w zakresie poznanych...
Cena katalogowa: 21,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,41 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalistach pracujących z uczniami z niepełno-sprawnością...
Cena katalogowa: 14,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,80 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepeł­nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W teczce...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,85 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Publikacja Przewodnik do kart pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym obejmuje treści kształcenia zgodne z podstawą programową MEN. Przewodnik...
Cena katalogowa: 13,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,37 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Śladami pór roku. Zima. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Seria kart pracy Śladami pór roku jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,56 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Nadeszła zima. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,72 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Jest już jesień. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,58 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych Edukacja matematyczna 1-3
z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych
Publikacja została napisana z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Książka pozwoli na kompleksowe objęcie ucznia...
Cena katalogowa: 13,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,57 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W książce...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,80 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Śladami pór roku. Lato. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Seria kart pracy Śladami pór roku jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,29 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Podróż przez pory roku z kartami pracy
Przewodnik dla nauczyciela
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,00 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,46 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
?Pozycja ta powstała z myślą o Was ? nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne; specjalistach: psychologach, pedagogach,...
Cena katalogowa: 7,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 4,82 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Śladami pór roku. Jesień. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Seria kart pracy Śladami pór roku jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,85 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Nareszcie lato. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,66 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,95 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Facebook Instagram Twitter YouTube