Tanajewska Alicja

Tanajewska Alicja

Pokaż:
sortuj według:
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów II etap edukacyjny
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów....
Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,79 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną zostały przygotowane z myślą o nauczycielach...
Cena katalogowa: 13,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,73 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Publikacja stanowi cenną pomoc wspomagającą naukę czytania. Wspiera ten proces i może być wykorzystywana zarówno samodzielnie, jak również z każdym zestawem podręczników dla uczniów klasy 1. W...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,50 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się czytać, pisać i liczyć Część 3 Karty pracy
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,33 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się czytać, pisać i liczyć Część 4 Karty pracy
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,43 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy "Uczę się czytać, pisać i liczyć. Karty pracy dla uczniów ze...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,54 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Śladami pór roku. Wiosna. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Seria kart pracy Śladami pór roku jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,63 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Przyszła wiosna. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,44 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się samodzielności. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, cz. 3: „Sfera poznawcza" Prezentowane karty pracy składają się z działów: 1....
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalistach pracujących z uczniami z niepełno-sprawnością...
Cena katalogowa: 14,83 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,21 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
W książce przedstawiono m.in. zakres i układ treści gramatycznych z elementami wiedzy o języku dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1?3), które ukierunkowują pracę nauczyciela na uzyskanie...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,58 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów koniecznych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. W teczce znajdują się...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,73 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Gotowi do startu
Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Niniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) z dnia 23 grudnia 2008 roku. Umożliwia wykorzystywanie różnorodnych...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,40 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Program pracy szkoły
Program wychowawczy. Szkolny program profilaktyki. Program edukacji regionalnej
Do podstawowych dokumentów określających pracę szkoły należą: program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej. Tworzą one spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,02 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Metodyka nauczania ortografii 4-6
Zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4-6
Książka zawiera podstawowe i niezbędne wiadomości dotyczące metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w zakresie poznanych...
Cena katalogowa: 21,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,73 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym zostały przygotowanie z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,04 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Nadeszła zima. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,76 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Śladami pór roku. Zima. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Seria kart pracy Śladami pór roku jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,07 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepeł­nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W teczce...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,69 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się czytać pisać i liczyć Część 1
Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,43 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Publikacja Przewodnik do kart pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym obejmuje treści kształcenia zgodne z podstawą programową MEN. Przewodnik...
Cena katalogowa: 13,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,97 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych Edukacja matematyczna 1-3
z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych
Publikacja została napisana z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Książka pozwoli na kompleksowe objęcie ucznia...
Cena katalogowa: 13,91 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,91 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Podróż przez pory roku z kartami pracy
Przewodnik dla nauczyciela
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,17 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Śladami pór roku. Lato. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Seria kart pracy Śladami pór roku jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,43 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Jest już jesień. Karty pracy
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  Serię tworzą 4 teczki:  Jest już...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,36 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,43 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Uczę się samodzielności. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, cz. 2: „Uspołecznienie"
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej, Renaty Naprawy i Doroty Kołodziejskiej Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów...
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,08 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powstały z myślą o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach,...
Cena katalogowa: 17,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,28 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
?Pozycja ta powstała z myślą o Was ? nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne; specjalistach: psychologach, pedagogach,...
Cena katalogowa: 7,97 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,48 zł
Status: 24h
HARMONIA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
HARMONIA
Facebook Instagram Twitter YouTube