Szelągowska Anna

Szelągowska Anna

Pokaż:
sortuj według:
Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta w...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,37 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka „Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast" pokazuje nieuchronność procesu urbanizacji, dokonującego się poprzez inwestycje, stwarzającego zagrożenia, które wiążą się z dynamicznym...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,56 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka ta idealnie wpisuje się we współczesny nurt badań nad finansowaniem rynku nieruchomości, prezentując Czytelnikom spójne kompendium wiedzy o nowej architekturze finansowej bankowości...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,68 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań poświęconych w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,68 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
,,Współ­cze­sna ban­ko­wość spół­dziel­cza" to pią­ta z se­rii ,,Współ­cze­snej ban­ko­wo­ści", nie­zwy­kle cen­na pu­bli­ka­cja na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym. Jej wa­lo­rem jest nie tyl­ko po­łą­cze­nie teo­rii z prak­ty­ką ban­ko­wą w tym spe­cy­fic
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,63 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Zaprezentowane w osiemnastu rozdziałach treści stanowią cenny wkład w trwającą od lat dyskusję nad rolą banku centralnego we współczesnej gospodarce, jego celami, narzędziami oddziaływania czy też...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,27 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Social housing plays a crucial role in the development of housing market as well as housing exclusion. Contemporary, it is not only financed by the state, but also includes new forms of publicly...
Cena katalogowa: 30,00 zł
30,00 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach ekonomicznych nabiera dziedzina wiedzy, jaką są finanse międzynarodowe. Sytuacja ta jest konsekwencją postępujących procesów internacjonalizacji...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,13 zł
Status: 24h
W podręczniku przedstawione zostały podstawowe zasady i uwarunkowania funkcjonowania systemu bankowego w powiązaniu ze zmianami i wyzwaniami wywołanymi przez trwający od 2007 roku kryzys finansowy. W...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,18 zł
Status: 24h
Poltext
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Poltext
Facebook Instagram Twitter YouTube