Sułkowski Łukasz

Sułkowski Łukasz

Pokaż:
sortuj według:
Tematyka niniejszej pracy doskonale wpisuje się we współczesne zmiany zachodzące w sektorze szkolnictwa wyższego. Na podstawie zapisów Ustawy 2.0 można stwierdzić, że wywiera ona duży wpływ na zmianę...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,08 zł
Status: 24h
Książka stanowi kolejny tom serii wydawniczej „Metody i techniki zarządzania". Podjęto w nim problematykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspektywie wielokulturowości....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,31 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
W ramach polityki społecznej realizuje się nie tylko zadania rządowe, lecz także przedsięwzięcia służące konwergencji makrostruktur, regionów czy poszczególnych jednostek. Przedsięwzięcia te,...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,38 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Kultura akademicka
Koniec utopii?
Książkę należy traktować jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej literaturze naukowej. Co więcej jako pierwsze tak kompleksowo ujmujące analizowane zjawisko. Jest to...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,84 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Współczesna gospodarka stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla firm, organizacji, jak i marek, które chcą przetrwać i rozwijać się w warunkach ogromnej konkurencji w większości branż, coraz szybszym...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,59 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Tematyka niniejszej pracy zbiorowej oscyluje wokół obszaru szeroko pojętego marketingu uczelni. Należy zaznaczyć, że obszar ten – w dobie rosnącej konkurencji i globalizacji rynków – nabiera coraz...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,08 zł
Status: 24h
Z roku na rok obserwuje się dynamiczny wzrost znaczenia problematyki cyfryzacji i wirtualizacji gospodarki. Technologia stała się siłą napędową współczesnego świata i przejawem egalitaryzmu. W...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,87 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
W książce omówiono aktualne kierunki zmian w systemach zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie oraz związane z nimi zjawisko i znaczenie kultury organizacyjnej. Zaprezentowano kulturowe aspekty...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,62 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z specyfiką pracy w korporacjach międzynarodowych. Autorzy opisują, jakie czynniki wpływają na powstawanie dobrych relacji zawodowych w zespołach...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,91 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Fuzje uczelni
Czy w szaleństwie jest metoda?
Najnowsza książka prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego służy rozpoznaniu obszaru kształtowania się rynku uczelni i reformowania systemów nauki i szkolnictwa wyższego opartego na konsolidacjach. Obok...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,86 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,28 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem
Metody i techniki
Główną inspirację do powstania książki stanowił ósmy raport Światowego Forum Ekonomicznego pt. Global Risk 2013 opracowany na podstawie analizy 50 zagrożeń o charakterze globalnym, oparty na badaniu...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,87 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Książka stanowi innowacyjną na naszym rynku wydawniczym publikację na temat słabo znanego w Polsce nurtu krytycznego w zarządzaniu ? Critical Management Studies. Głównym merytorycznym przesłaniem...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,92 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Publikacja stanowi drugi tom serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania. Podjęto w niej problematykę metod marketingowych w zarządzaniu organizacjami. Książka jest zbiorem materiałów badawczych...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,85 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Facebook Instagram Twitter YouTube