Skorupka Jerzy

Skorupka Jerzy

Pokaż:
sortuj według:
Podręcznik stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,90 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji standardów rzetelnego procesu karnego...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,63 zł
Status: 24h
Darmowa wysyłka:  RUCH
KPK SKORUPKA KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 2017 Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne...
Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 335,60 zł
Status: 24h
Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 239,80 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
ZABŁOCKI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KOMENTARZ ART. 1 - 166 KPK   Pierwszy tom (art. 1-166) komentarza do kodeksu postępowania karnego, przygotowanego przez specjalistów z zakresu...
Cena katalogowa: 329,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 263,86 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Model dopuszczalnej ingerencji w prawa wolności jednostki w procesie karnym
The Model of Acceptable Interference with the Rights and Freedoms of an Individual in the Criminal Process
Tytułowy projekt został zrealizowany przez pracowników naukowych Katedry postępowania karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, tj. prof. dr hab. Jerzego Skorupkę, dr Wojciecha Jasińskiego, dr Karolinę...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 194,54 zł
Status: 24h
W książce poddano analizie pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia oraz ich relację do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy,...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 101,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Darmowa wysyłka:  RUCH
Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki...
Cena katalogowa: 399,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 390,06 zł
Status: 24h
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i...
Cena katalogowa: 359,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 287,88 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Darmowa wysyłka:  RUCH
Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa...
Cena katalogowa: 399,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 383,68 zł
Status: 24h
Książka stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie zagadnienia sprawiedliwości w procesie karnym łączące dogmatykę prawa karnego procesowego z filozofią i teorią prawa. Autor analizuje rolę,...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,31 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube