Puszer Blandyna

Puszer Blandyna

Pokaż:
sortuj według:
Globalny kryzys finansowy a kraje civets
Kolumbia, indonezja, wietnam, egipt, turcja i rpa
Z uwagi na złożoność problemów, treści zawarte w niniejszej książce nie wyczerpują wszystkich kwestii związanych z oddziaływaniem globalnego kryzysu finansowego na gospodarki krajów CIVETS. ...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,25 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Grupa N-11 jest uważana za następców państw grupy BRIC i nierzadkie są opinie, że to państwa należące do tej grupy rozpoczną następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Przemawiać za tym mogą...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,42 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Pań­stwa BRIC (Bra­zy­lia, Ro­sja, In­die i Chi­ny) są przy­kła­dem kra­jów, któ­re ce­chu­je dy­na­micz­ny wzrost go­spo­dar­czy oraz ro­sną­cy udzia­łu w two­rze­niu świa­to­we­go PKB. Sta­ły się...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,97 zł
Status: 48h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,95 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram