Plucińska-Filipowicz Alicja

Plucińska-Filipowicz Alicja

Pokaż:
sortuj według:
W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 191,68 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 161,49 zł
Status: 24h
Specustawa mieszkaniowa. Komentarz
Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,80 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
  W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 2018 r. m.in. w wyniku uchwalenia ustaw: z 11.01.2018 r. o...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 191,65 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube