Motowilczuk Izabela

Motowilczuk Izabela

Pokaż:
sortuj według:
Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach
Poradnik Rachunkowości Budzetowej 7/2018
Miesięczny przegląd nowości ? Krótsze terminy przedawnienia roszczeń ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt zmian z 30 maja 2018 r. ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej – projekt...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,36 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,61 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Przeprowadzanie,rozliczanie i dokumentowanie
W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie....
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,67 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Koszty podróży służbowych w jednostkach sektora publicznego
Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO 1. Podróż służbowa 1.1. Wykonywanie polecenia służbowego 1.2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej 1.3. Miejscowość...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,12 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego
Ewidencja, amortyzacja, dokumentowanie
W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych....
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 93,49 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,49 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
1. Tworzenie ZFŚS 1.1. Tworzenie ZFŚS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 1.2. Tworzenie ZFŚS w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego 2. Odpis...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,76 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach
Poradnik Rachunkowości Budzetowej 8/2018
Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. – nowy wzór sprawozdania Rb-28S ? Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST ...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,36 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Facebook Instagram Twitter YouTube