Motowilczuk Izabela

Motowilczuk Izabela

Pokaż:
sortuj według:
Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości.  W części I zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości i...
Cena katalogowa: 20,89 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,47 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
"Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od...
Cena katalogowa: 115,58 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,21 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
"Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozdziału 2 ustawy o rachunkowości – „Prowadzenie ksiąg rachunkowych”, z uwzględnieniem rozwiązań, które powinny być stosowane w jednostkach sektora...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
nwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. W części I zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości i...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,38 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego
Ewidencja, amortyzacja, dokumentowanie
W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych....
Cena katalogowa: 109,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,90 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie....
Cena katalogowa: 115,58 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,21 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych....
Cena katalogowa: 97,66 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 86,36 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. W...
Cena katalogowa: 106,64 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,30 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
"Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu...
Cena katalogowa: 76,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,23 zł
Status: 24h
Infor
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor
"W części II omówiono przepisy art. 18–25 ustawy o rachunkowości dotyczące: • zasad sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych, • stosowania...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
"Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie w jednostkach...
Cena katalogowa: 22,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,71 zł
wersja cyfrowa
Infor PL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Infor PL
Facebook Instagram Twitter YouTube