Marciniak Lidia

Marciniak Lidia

Pokaż:
sortuj według:
Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania przedszkoli. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,58 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,29 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2017 r. Konieczność przyjęcia nowego...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,58 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów oświatowych. Skierowana jest przede...
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,70 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej. Sprawdź jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania i uchwalenia statutu.  Dowiedz się jak...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,24 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,24 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ PISZKO  Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu szkoły. W publikacji omówiono takie...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,47 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 157,61 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian m.in. w sposobie finansowania zadań z zakresu oświaty. Publikacja Dotacje oświatowe po zmianach omawia najnowsze zmiany...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,20 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,58 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Nowy ustrój szkolny wprowadzany od 1.09.2017 r. spowoduje istotne zmiany w kształceniu zawodowym. W systemie oświaty pojawią się nowe typy szkół: branżowa szkoła I i II...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,02 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,11 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,08 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar...
Cena katalogowa: 35,49 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,72 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,93 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
   Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.: bezpieczeństwa przetwarzania danych na...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,33 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wzory oraz przykłady pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, w oparciu o przepisy zawarte w aktach prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty....
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,79 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Od roku szkolnego 2016/2017 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Publikacja Rekrutacja do szkół 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,09 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
Prawo oświatowe i system oświaty
Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 157,61 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę – Prawo oświatowe,...
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,70 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Publikacja Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 zawiera praktyczne...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,85 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego - procedura, wzory uchwał, terminy przedstawia zadania, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,24 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube