Leśniewski Michał

Leśniewski Michał

Pokaż:
sortuj według:
O tym, jak ważny jest samochód, wie każdy. Dzieci jeżdżą nim do szkoły, na wakacje albo w odwiedziny do rodziny. Samochód dostarcza towary do sklepów i materiały na budowę… Specjalnymi autami...
Cena katalogowa: 51,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,63 zł
Status: 24h
EGMONT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EGMONT
Wojna Burów z Zulusami 1837-1840
Epizod z dziejów Zululandu i Natalu w XIX wieku
Książka jest pierwszą w literaturze światowej monografią konfliktu między Zulusami i Burami, do jakiego doszło w latach 1836–1848, w czasach tak zwanego Wielkiego Treku, czyli marszu Burów z Kolonii...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,20 zł
Status: 24h
PIW
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PIW
Ale samoloty
Odlotowe historie lotnicze
Marzycie o tym, żeby latać? Nie tylko Wy. Człowiek chciał wznieść się w powietrze, odkąd tylko zobaczył ptaki. Musiał im strasznie zazdrościć, skoro przez wiele, wiele lat próbował im dorównać....
Cena katalogowa: 51,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,17 zł
Status: 24h
EGMONT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EGMONT
Wiecie, co to jest komputer, prawda? No pewnie! Najprostszymi komputerami były liczydła, potem budowano coraz większe maszyny, które potrafiły wykonać coraz bardziej skomplikowane działania....
Cena katalogowa: 51,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,17 zł
Status: 24h
EGMONT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EGMONT
Konkurencyjność miękka to jedna z dróg do osiągnięcia obecnej i/lub potencjalnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Czynniki konkurencyjności, aby mogły być efektywne i skuteczne, muszą być rozwijane...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,63 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Eko­ro­zwój stwa­rza no­we moż­li­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia każ­dej or­ga­ni­za­cji w zmien­nym oto­cze­niu. Okres dru­gie­go dzie­się­cio­le­cia XXI wie­ku wy­ma­ga od or­ga­ni­za­cji np. gmin (jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go) i przed­się­bi
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,49 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram Twitter YouTube