Leśniewski Michał

Leśniewski Michał

Pokaż:
sortuj według:
O tym, jak ważny jest samochód, wie każdy. Dzieci jeżdżą nim do szkoły, na wakacje albo w odwiedziny do rodziny. Samochód dostarcza towary do sklepów i materiały na budowę… Specjalnymi autami...
Cena katalogowa: 51,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,81 zł
Status: 24h
EGMONT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EGMONT
Marzycie o tym, żeby latać? Nie tylko Wy. Człowiek chciał wznieść się w powietrze, odkąd tylko zobaczył ptaki. Musiał im strasznie zazdrościć, skoro przez wiele, wiele lat próbował im dorównać....
Cena katalogowa: 51,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,26 zł
Status: 24h
EGMONT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EGMONT
Wiecie, co to jest komputer, prawda? No pewnie! Najprostszymi komputerami były liczydła, potem budowano coraz większe maszyny, które potrafiły wykonać coraz bardziej skomplikowane działania....
Cena katalogowa: 51,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,85 zł
Status: 24h
EGMONT
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EGMONT
Konkurencyjność miękka to jedna z dróg do osiągnięcia obecnej i/lub potencjalnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Czynniki konkurencyjności, aby mogły być efektywne i skuteczne, muszą być rozwijane...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,87 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
Eko­ro­zwój stwa­rza no­we moż­li­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia każ­dej or­ga­ni­za­cji w zmien­nym oto­cze­niu. Okres dru­gie­go dzie­się­cio­le­cia XXI wie­ku wy­ma­ga od or­ga­ni­za­cji np. gmin (jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go) i przed­się­bi
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,79 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasobach ludzkich. Holistyczny charakter książki jest koncepcją umożliwiającą racjonalnie spojrzeć na rozwój pracowników. Modele zasobów ludzkich stanowią...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,41 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
"Jako że podziały wśród emigrantów mogą prowadzić do konfliktów, a nawet rozlewu krwi, celem jest zjednoczenie wszystkich emigrantów więzami miłości i pokoju, tak by nikt, kto ma złą wolę, nie...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,07 zł
Status: 24h
BEL Studio
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
BEL Studio
Facebook Instagram Twitter YouTube