Komosa

Komosa

Pokaż:
sortuj według:
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie
Cena katalogowa: 22,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,68 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Sprzedaż towarów" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 18,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,50 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2 Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,47 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń jest dostosowany do podręcznika A. Komosy i J. Musiałkiewicza "Statystyka" (zawody - technik: ekonomista, rachunkowości, handlowiec, administracji oraz prac biurowych).
Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edu
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,65 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
BHP to materiały edukacyjne zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów). Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz też INFO DLA...
Cena katalogowa: 22,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,13 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobyw
Cena katalogowa: 17,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,60 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Prowadzenie działalności gospodarczej (BHP, KPS, PDG, OMZ)
Materiały edukacyjne dla wszystkich zawodów
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w blokach: - Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP; - Kompetencje personalne i społeczne KPS; - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,58 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Ćwiczenia do podręcznika "Organizowanie sprzedaży" dla zawodów: technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 1. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie...
Cena katalogowa: 18,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,37 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego - KWALIFIKACJA a.22.. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.
Cena katalogowa: 27,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,26 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak...
Cena katalogowa: 25,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,62 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik obejmuje wszystkie efekty kształcenia, dotyczące statystyki - to jest: PKZ(A.m) 8-14. Uczeń:8. Dokonuje selekcji danych statystycznych pod katem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;9. Rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa i
Cena katalogowa: 17,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,51 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik może być wykorzystany do części nowej podstawy programowej dla wszystkich zawodów: 'KPS – kompetencje personalne i społeczne'.Brakujące w podręczniku zagadnienia zostaną...
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,65 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka pomocnicza opracowana na bazie wydawanego od 1992 r. Szkolnego słownika ekonomicznego. Hasła w nowym słowniku są krótsze, ale jest ich więcej. Głównie są to definicje, dzięki czemu słownik...
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,93 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK

Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "OMZ. Organizacja pracy małych zespołów").
Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody:
1. technik: ekonomista, handlo

Cena katalogowa: 14,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,27 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Komisja prawdy. Mechanizm odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka
Mechanizm odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona instytucji komisji prawdy. Omawia jej funkcje, mechanizmy działania oraz rolę w transformacji demokratycznej na tle rozwoju...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,60 zł
Status: 24h
Książka obejmuje rozwiązania 5 zadań z czwartego rozdziału pozycji:   Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikację A.22. Przykłady zadań. 
Cena katalogowa: 10,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,84 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "KPS. Kompetencje personalne i społeczne").
Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody:
1. technik: ekonomista, handlowi
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,68 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń obejmuje problematykę ujętą w podręczniku A. Komosy "Kultura zawodu".
Cena katalogowa: 12,51 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,57 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik do modułu "Obsługa klawiatury" realizowanego w klasie I liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Praca biurowa".
Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dop
Cena katalogowa: 17,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,78 zł
Status: 24h
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Facebook Instagram Twitter YouTube