Kalinowski Marcin

Kalinowski Marcin

Pokaż:
sortuj według:
Istnieją różne opinie w zakresie powiązań pomiędzy rynkami finansowymi a gospodarką. Rozważana jest zarówno rola służebna, jak i nadrzędna rynków finansowych względem sfery realnej. Wskazuje się...
Cena katalogowa: 71,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,47 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Lobbing jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji publicznych w systemie przedstawicielskim. Udział podmiotów zewnętrznych w procesie stanowienia prawa budzi jednak wśród komentatorów...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,61 zł
Status: 24h
De­sta­bi­li­za­cja ryn­ków fi­nan­so­wych, któ­ra wy­stą­pi­ła w la­tach 2007-2009 wciąż wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu fi­nan­so­we­go na świe­cie. Kry­zys, któ­ry zo­stał...
Cena katalogowa: 69,00 zł
69,00 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Powiązania pomiędzy rynkami finansowymi i gospodarką stają się z biegiem lat coraz silniejsze. Pierwotnie rynki finansowe cechowała służebna rola względem gospodarki realnej. Ich głównym zadaniem...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,31 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 11
W latach 2007-2009 byliśmy świadkami na światowych rynkach finansowych - największej destabilizacji od czasów wielkiego kryzysu finansowego lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Doświadczenia...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,26 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube