Jelonek Tomasz

Jelonek Tomasz

Pokaż:
sortuj według:
(...). Od wczesnej młodości dużo pisałem dzięki czemu powstały materiały, związane z problematyką filozoficzną, specyficznie, a zwłaszcza polemicznie ujętą, które przeleżały w szufladzie...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,79 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,81 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Ta książka, to najpiękniejszy prezent, jaki możesz dać drugiej osobie! Aurea Dicta - złote wypowiedzi, myśli, których celem jest refleksja nad życiem ludzkim, pięknem otaczającego nas świata,...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,98 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Ekologia nazywana jest szczególnym wyzwaniem XXI wieku. Problemy ochrony środowiska, ekologia człowieka, edukacja ekologiczna, ekologia integralna stają się tematami tak prywatnych rozmów,...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,48 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Zaczynając od źródeł z pierwszych wieków chrześcijaństwa, posiadamy liczne zapisane wspomnienia z pielgrzymek odbywanych do Ziemi Świętej, na której wierni szukali śladów historii zbawienia, a przede...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Historia Izraela.
Okoliczności początków
Każde opowiadanie o przeszłości, nawiązujące do wydarzeń, jakie zaistniały w dziejach ludzkości, nie jest jakby fotograficzną kopią faktów, ale zawiera mniejszy lub większy ładunek interpretacji,...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,29 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Biblia i Kultura
Zagadnienia wybrane
Biblia najczęściej postrzegana jest w kontekście religijnym jako święta Księga żydów i chrześcijan. Fakt ten jednak absolutnie nie przekreśla, ale jeszcze bardziej staje się podstawą patrzenia na...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,21 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierni odczuwają potrzebę udania się do tej ziemi, po której wędrował Jezus, na której stanął Jego Krzyż i znajdował się Grób, z którego Chrystus powstał z...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,97 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Historia Izraela.
Początki Izraela
Po dwu pozycjach serii poświęconej historii Izraela, mających charakter wstępnego wprowadzenia, przystępujemy do właściwego ukazania historycznych początków Izraela. Na wstępie zakładamy, że nasze...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,81 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Teologia jest nauką o Bogu, który przede wszystkim działa i objawia się jako Zbawiciel człowieka. Człowiek natomiast odpowiada Bogu przez oddawanie Mu należnej czci i spełnianie woli Bożej według...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,48 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Historia Izraela
Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby
Historia Izraela jest projektem niezwykle szerokim, stąd w jego ramach mieszczą się różne ujęcia dziejów narodu wybranego. Opracowując różne fragmenty zagadnienie, musimy zdać sobie sprawę, że do...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,86 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Każde ludzkie działanie przebiega w czasie i uwarunkowane jest wieloma czynnikami. W każdym przypadku człowieka, który w przestrzeni publicznej dokonuje dzieł twórczych, jego życie, wspomniany czas i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,92 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Cały zamieszkały obszar Ziemi poprzecinany jest siecią różnych dróg, którymi wędrowali i wędrują ludzie, dążąc do jakichś określonych celów. Wśród nich znajdują się ważne drogi, na których rozegrały...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,61 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Pismo Święte to uporządkowany zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu w ich gotowej i ostatecznej postaci. Trzeba jednak uświadomić sobie, że poszczególne księgi mają długą historię powstawania i...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,91 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Termin mesjanizm jest z pewnością jednym z częściej używanych terminów, jaki odnosi się przede wszystkim do dziedziny religijnej, ale nie tylko, oznacza pewne idee religijne, ale również i inne, a...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,09 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Historia Izraela
Ustalenia wstępne
Prezentowana pozycja stanowi otwarcie nowego cyklu wydawniczego, poświęconego historii Izraela. Tematowi temu poświęcono już wiele wysiłku intelektualnego, który zaowocował bardzo licznymi...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,74 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Prezentowana tu pozycja jest dalszą częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 18 sierpnia 2013 roku do 2 lutego...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,80 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Zebrane z różnych notatników
Scripta Maneant (to, co zostało napisane, powinno pozostać)
W ciągu wielu lat życia, jakimi Bóg mnie obdarzył, w różnych sytuacjach i w obliczu różnych problemów, dokonywałem wielu zapisów, bardziej całościowych, a także fragmentarycznych. Ten zbiór notatek...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,15 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Pakiet dwóch tytułów wydawnictwa Petrus: Mesjanizm Historia literacka Biblii
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,66 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Z bogatego arsenału wiedzy biblijnej dla jej poznania i ugruntowania wybrano najistotniejsze tematy: historia, charakterystyka ksiąg historycznych, prorockich, mądrościowych i apokaliptycznych,...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,22 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Z bogatego arsenału wiedzy biblijnej dla jej poznania i ugruntowania wybrano najistotniejsze tematy: historia, charakterystyka ksiąg historycznych, prorockich, mądrościowych i apokaliptycznych,...
Cena katalogowa: 32,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,71 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,23 zł
Status: 24h
SALWATOR
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SALWATOR
Facebook Instagram Twitter YouTube