Jelonek Tomasz

Jelonek Tomasz

Pokaż:
sortuj według:
(...). Od wczesnej młodości dużo pisałem dzięki czemu powstały materiały, związane z problematyką filozoficzną, specyficznie, a zwłaszcza polemicznie ujętą, które przeleżały w szufladzie...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,37 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Historia Izraela.
Okoliczności początków
Każde opowiadanie o przeszłości, nawiązujące do wydarzeń, jakie zaistniały w dziejach ludzkości, nie jest jakby fotograficzną kopią faktów, ale zawiera mniejszy lub większy ładunek interpretacji,...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,42 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Biblia i Kultura
Zagadnienia wybrane
Biblia najczęściej postrzegana jest w kontekście religijnym jako święta Księga żydów i chrześcijan. Fakt ten jednak absolutnie nie przekreśla, ale jeszcze bardziej staje się podstawą patrzenia na...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,17 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Zaczynając od źródeł z pierwszych wieków chrześcijaństwa, posiadamy liczne zapisane wspomnienia z pielgrzymek odbywanych do Ziemi Świętej, na której wierni szukali śladów historii zbawienia, a przede...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,40 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Teologia jest nauką o Bogu, który przede wszystkim działa i objawia się jako Zbawiciel człowieka. Człowiek natomiast odpowiada Bogu przez oddawanie Mu należnej czci i spełnianie woli Bożej według...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,42 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierni odczuwają potrzebę udania się do tej ziemi, po której wędrował Jezus, na której stanął Jego Krzyż i znajdował się Grób, z którego Chrystus powstał z...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,64 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Historia Izraela.
Początki Izraela
Po dwu pozycjach serii poświęconej historii Izraela, mających charakter wstępnego wprowadzenia, przystępujemy do właściwego ukazania historycznych początków Izraela. Na wstępie zakładamy, że nasze...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,64 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Homilie okolicznościowe Tom 3
Czcigodny Sługa Boży Ojciec Serafin Kaszuba, kapucyn
niniejsza książka zawiera zapis przemówień autora w czasie Mszy świętych odprawianych w miesięcznice śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Serafina Kaszuby, kapucyna, które przypadają w dniu...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,99 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Historia Izraela
Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby
Historia Izraela jest projektem niezwykle szerokim, stąd w jego ramach mieszczą się różne ujęcia dziejów narodu wybranego. Opracowując różne fragmenty zagadnienie, musimy zdać sobie sprawę, że do...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,64 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Prezentowana tu pozycja jest dalszą częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 19 lutego do 24 września 2017...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,99 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Cały zamieszkały obszar Ziemi poprzecinany jest siecią różnych dróg, którymi wędrowali i wędrują ludzie, dążąc do jakichś określonych celów. Wśród nich znajdują się ważne drogi, na których rozegrały...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,40 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Każde ludzkie działanie przebiega w czasie i uwarunkowane jest wieloma czynnikami. W każdym przypadku człowieka, który w przestrzeni publicznej dokonuje dzieł twórczych, jego życie, wspomniany czas i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,38 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Termin mesjanizm jest z pewnością jednym z częściej używanych terminów, jaki odnosi się przede wszystkim do dziedziny religijnej, ale nie tylko, oznacza pewne idee religijne, ale również i inne, a...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,99 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Biblia w świecie mitów. W powszechnej świadomości funkcjonują dwa modele myślenia. Według jednego z nich, Biblia nie posiada żadnej szczególnej wartości i trzeba ją zaliczyć do mitów, rozumianych...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,13 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Zebrane z różnych notatników
Scripta Maneant (to, co zostało napisane, powinno pozostać)
W ciągu wielu lat życia, jakimi Bóg mnie obdarzył, w różnych sytuacjach i w obliczu różnych problemów, dokonywałem wielu zapisów, bardziej całościowych, a także fragmentarycznych. Ten zbiór notatek...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,76 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Książka jest zapisem rozważań nad problemami, które wciąż są aktualne:Czy Pan Bóg zbankrutuje?Czy Jezus jest mitem? Od małpy czy od Boga? - problem ewolucji na właściwym miejscu. Chrystus...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,76 zł
Status: 48h
SALWATOR
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SALWATOR
Z bogatego arsenału wiedzy biblijnej dla jej poznania i ugruntowania wybrano najistotniejsze tematy: historia, charakterystyka ksiąg historycznych, prorockich, mądrościowych i apokaliptycznych,...
Cena katalogowa: 32,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,17 zł
Status: 48h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Facebook Instagram Twitter YouTube