Jan Paweł II

Jan Paweł II

Pokaż:
sortuj według:
Encyklika społeczna papieża Jana Pawła II ogłoszona 1 maja 1991. Wydana w 100 rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,79 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,77 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II
Kompletne wydanie w 30 rocznicę ogłoszenia pierwszej encykliki
Nowe wydanie wszystkich 14 encyklik Jana Pawła II, wzbogacone o bardzo obszerny indeks zawierający ponad 1280 haseł. Publikacja polecana wszystkim, który pragną znać i zawsze mieć pod ręką...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,50 zł
Status: 24h
RAFAEL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RAFAEL
Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Komentarz ks. Andrzej Nowicki.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,79 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety.
Cena katalogowa: 7,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,01 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
List Ojca Świętego o tajemnicy i kulcie Eucharystii.
Cena katalogowa: 6,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 4,32 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,71 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Komentarz ks. J. Krucina.
Cena katalogowa: 9,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,46 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika o pracy ludzkiej. Komentarz ks. J. Krucina.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,77 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Ta miłość, której Paweł Apostoł poświęcił słowa swego hymnu z Pierwszego Listu do Koryntian, która jest cierpliwa i łaskawa, ta, która wszystko przetrzyma jest z pewnością wymagająca. Piękno jej właśnie na tym polega, że jest wymagająca i w ten sposób ksz
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,22 zł
Status: 24h
KŚ. Wojciecha
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
KŚ. Wojciecha
Pielgrzymki do Ojczyzny
1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie
Najważniejsze słowa Jana Pawła II do Polaków.Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski, wraz z indeksem. Zawiera zarówno te...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,53 zł
Status: 24h
Znak
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Znak
Najnowsze dzieło Jana Pawła II Tryptyk Rzymski składa się z trzech części. Pierwsza, Strumień, jest zamyśleniem nad pięknem a zarazem przemijaniem świata i człowieka. W drugiej, Medytacje nad Księgą...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,43 zł
Status: 24h
Święty Stanisław BM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Święty Stanisław BM
List do rodzin napisał Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny (1994), ogłoszonego przez ONZ. Jest on nadal bardzo aktualny jako zbiór mądrych nauk dotyczących miłości, dobra,...
Cena katalogowa: 6,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 4,32 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,77 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Komentarz ks. Jana Krucina.
Cena katalogowa: 9,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,50 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika Jana Pawła II opublikowana z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Populorum Progressio. Komentarz ks. Józef Majka.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,76 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000.
Cena katalogowa: 5,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 4,10 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Nowe wydanie ostatniej książki Jana Pawła II z pięknymi ilustracjami. Powstała na kanwie rozmów papieża z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim na temat XX wieku. Porusza takie tematy jak...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,33 zł
Status: 24h
Znak
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Znak
Encyklika o Bożym Miłosierdziu. Miłosierdzie ukazane w Piśmie Świętym, śmierć Jezusa na krzyżu największym aktem miłości Boga do ludzi, miłosierdzie Matki Bożej, miłosierdzie w naszych czasach oraz...
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,77 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem. Pomaga zrozumieć opisaną już w Ewangelii więź poznania wiary i poznania rozumowego. „WIARA i ROZUM (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch...
Cena katalogowa: 9,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,52 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Adhortacja apostolska o świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.
Cena katalogowa: 6,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 4,32 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Posynodalna adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie".
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,72 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika papieża Jana Pawła, ogłoszona 2 czerwca 1985 roku z okazji tysiącsetnej rocznicy dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego.
Cena katalogowa: 3,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 2,15 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Podkreśla ogromne znaczenie katolików świeckich tworzących wspólnotę Kościoła i zachęca do głoszenia...
Cena katalogowa: 9,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,94 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Elementarz jana pawła ii
Dla wierzącego, wątpiącego i szukającego
Elementarz papieża stanowi jedyną okazję zapoznania się z głównymi tematami i wątkami jego nauczania. Do prezentowanego tomu antologista wybrał fragmenty z ogromnego dzieła Jana Pawła II, pisane...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,63 zł
Status: 24h
Literackie
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Literackie
Jest pierwszym chronologicznie dokumentem Jana Pawła II, skierowanym do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego oraz do "wszystkich ludzi dobrej woli". Komentarz ks. Jan Krucina.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,76 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
List Ojca Świętego do ludzi w podeszłym wieku.
Cena katalogowa: 4,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 2,88 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Encyklika o działalności ekumenicznej. Komentarz ks. Andrzej Nowicki.
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,73 zł
Status: 24h
TUM
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
TUM
Pracowity dwudziesty rok Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II otworzyły wielkie uroczystości na Placu św. Piotra – Ojciec Święty ogłosił Doktorem Kościoła św. Teresę z Lisieux. W listopadzie i grudniu...
Cena katalogowa: 93,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,78 zł
Status: 24h
BIAŁY KRUK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
BIAŁY KRUK
The World Heritage
Poland on the Unesco List
That kind of publication seems to be a difficult task (a difficult challenge) but not for Adam Bujak – very talented photographer, who successfully has managed to present this vast subject. It makes...
Cena katalogowa: 120,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,61 zł
Status: 24h
BIAŁY KRUK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
BIAŁY KRUK
Facebook Instagram Twitter YouTube