Jacek Musiałkiewicz

Jacek Musiałkiewicz

Pokaż:
sortuj według:
Marketing Podręcznik
Szkoły ponagdimnazjalne
W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,42 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zarys przedsiębiorczości Podręcznik
Szkoła ponadgimnazjalna
Podręcznik jest przeznaczony do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, realizowanego w technikach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych.
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,08 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Marketing ćwiczenia EKONOMIK
Szkoła ponadgimnazjalna
Cena katalogowa: 12,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,94 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące...
Cena katalogowa: 16,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,59 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Elementy prawa. Kwalifikacja A.35.1.
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych
Podręcznik może być wykorzystany przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa (np. elementy prawa, prawo, podstawy prawa, wiedza o społeczeństwie). Uwzględnione są...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,36 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,73 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2014 r. podręcznika ?Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej? i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 16...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,77 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Elementy prawa. Ćwiczenia
Szkoły ponadgimnazjalne
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas podręcznika Elementy prawa. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,19 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór ćwiczeń jest wspólny dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, tj. dla uczniów techników,...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,84 zł
Status: Od ręki
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Zbiór ćwiczeń pt. „Wybrane zagadnienia z prawa” jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych tylko w zawodzie technik administracji. Jego zakres jest dostosowany do podstawy programowej...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,00 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Elementy prawa. Kwalifikacja A.35.1
Szkoła ponadgimnazjalna
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach technik ekonomista.
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,63 zł
Status: 1 - 2 dni
EKONOMIK
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
EKONOMIK
Facebook Instagram Twitter YouTube