Hołyst Brunon

Hołyst Brunon

Pokaż:
sortuj według:
W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób...
Cena katalogowa: 114,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 98,55 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V - podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 141,35 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeciwko życiu Tom 3
Wymiar kryminologiczny i psychologiczny
W tomie 3 Autor dokonał analizy kwestii obejmujących działania jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, uwarunkowania sytuacyjne i kulturowe).
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,28 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Suicydologia to interdyscyplinarna nauka o człowieku, ściśle powiązana z psychologią, pedagogiką, socjologią oraz innymi naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, która opisuje...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,91 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Życie przeciwko śmierci
Refleksje kryminologa o wartości życia Tom 4
Publikacja zawiera m.in. analizę postępów w zakresie nauk medycznych służących idei życia. Autor zwraca uwagę na istotne problemy psychologiczne i socjologiczne w życiu człowieka oraz na współczesne...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 127,28 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi...
Cena katalogowa: 235,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 206,56 zł
Status: 24h
DIFIN Spółka Akcyjna
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
DIFIN Spółka Akcyjna
W tomie 2 zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecznych oraz terroryzmu. Autor podejmuje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,28 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza Przeciwko żyiu została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,19 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 181,92 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 184,97 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ogólne idee bezpieczeństwaŚrodowiskowe determinanty bezpieczeństwaWpływ przestępczości na bezpieczenstwo
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,11 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w 3 podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako: warunek przetrwania ludzkiego...
Cena katalogowa: 94,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,65 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom, jak: • zarządzanie policją, • system administracji policji, • style...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 182,21 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,65 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Drugi tom książki prof. Brunona Hołysta poświęcony jest tematyce ładu społecznego i czynnikom go zakłócającym. Publikacja jest bardzo ciekawą analizą zagrożeń ładu społecznego, jakie obserwujemy i...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,02 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane jako:  warunek przetrwania...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,58 zł
Status: 24h
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Naukowe PWN
Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie...
Cena katalogowa: 269,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 223,30 zł
Status: 24h
LexisNexis
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
LexisNexis
Facebook Instagram Twitter YouTube