Gawęcka-Ajchel Beata

Gawęcka-Ajchel Beata

Pokaż:
sortuj według:
Zadania zawarte w zeszycie ćwiczeń utrwalają materiał zawarty w części podręcznikowej, a poznane już słowa i wyrażenia prezentowane są w nowych kontekstach. Ćwiczenia są różnorodne i kształtują...
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,39 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów, które wprowadzają i pomagają utrwalić słownictwo opisane w nowej podstawie programowej. Każdy z nich zawiera:  wykaz umiejętności, które uczeń...
Cena katalogowa: 33,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,43 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Stupieni 2 składa się z 8 rozdziałów (ступени) i ma na celu kształtowanie kompetencji leksykalno-gramatycznych, wyrabianie techniki poprawnego czytania, umiejętności słuchania ze zrozumieniem,...
Cena katalogowa: 33,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,70 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik Echo to interesujące teksty, autentyczny, żywy język rosyjski. Publikacja przygotowana w oparciu o nowoczesną metodykę nauczania języka obcego z dużą liczbą zadań nastawionych na...
Cena katalogowa: 33,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,17 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyt ćwiczeń Echo 3 pomaga utrwalić materiał zawarty w podręczniku Эхо do klasy 7, a poznane już przez ucznia słowa i wyrażenia prezentuje w nowych kontekstach. Ćwiczenia są różnorodne i...
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,41 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Echo, język rosyjski
Podręcznik do 3 gimnazjum
Echo to najpopularniejszy cykl do nauki języka rosyjskiego w polskich gimnazjach. Podręcznik do klasy 3 składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy dzieli się na trzy podrozdziały. Materiał...
Cena katalogowa: 31,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,84 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Echo, język rosyjski
Zeszyt ćwiczeń do 3 gimnazjum
W zeszycie znajdują się ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania, które mogą być wykonywane w czasie lekcji lub stanowić pracę domową. Wszystkie zagadnienia w zeszycie ćwiczeń ściśle odpowiadają...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,23 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Facebook Instagram Twitter YouTube