Arkadiusz Jerzy Sputowski

Arkadiusz Jerzy Sputowski

Pokaż:
sortuj według:
Opłata za odpady komunalne
Wzory pism, postanowień i innych dokumentów
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,63 zł
Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,68 zł
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych
Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,63 zł
Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy ? urzędu miasta.Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku...
Cena katalogowa: 147,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 125,49 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube