Żołyński Janusz

Żołyński Janusz

Pokaż:
sortuj według:
Terminowe umowy o pracę
Aktualne problemy zatrudnienia
Monografia stanowi piewsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.  Autorzy...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,21 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, wywodzące się z konstytucyjnej ochrony prywatności i przysługujące każdemu pracownikowi na gruncie...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,37 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie na temat odpowiedzialności pracodawcy ponoszonej wobec pracownika z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia dotyczące...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 184,64 zł
Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,71 zł
Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na bogatą literaturę i orzecznictwo sądowe, w pierwszej części w sposób zarówno...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,85 zł
Wybitni eksperci, praktycy i specjaliści prawa pracy dzielą się swoją wiedzą, krok po kroku szczegółowo omawiając wszystkie artykuły kodeksu, począwszy od zawarcia stosunku pracy, poprzez...
Cena katalogowa: 357,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 334,87 zł
W komentarzu w sposób syntetyczny przedstawiono analizę przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wskazano sposoby praktycznego rozwiązania zaistniałego problemu...
Cena katalogowa: 62,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,63 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube