Polskie porty morskie w zmieniającym się...

Wydawnictwo: CeDeWu
Kategoria: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
ISBN: 9788375565775
Liczba stron: 308
Oprawa: Miękka
65.64 PLN Cena w niePrzeczytane.pl:
65,64 zł
Cena katalogowa: 77,00 zł
Pozycja jest obecnie:
dostępna
Status:
24h
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
  • Opis produktu
W mo­no­gra­fii w spo­sób kom­plek­so­wy uję­to wpływ zmie­nia­ją­ce­go się oto­cze­nia ze­wnętrz­ne­go na funk­cjo­no­wa­nie i roz­wój naj­waż­niej­szych pol­skich por­tów mor­skich.Ana­li­zo­wa­ne por­ty mor­skie to zło­żo­ne struk­tu­ry go­spo­dar­cze, za­rów­no pod wzglę­dem funk­cjo­nal­nym, jak i w za­kre­sie od­dzia­ły­wa­nia na bliż­sze i dal­sze oto­cze­nie. Do naj­waż­niej­szych uwa­run­ko­wań ze­wnętrz­nych za­li­czo­no:♦ trans­for­ma­cję sys­te­mu go­spo­dar­cze­go Pol­ski,♦ glo­ba­li­za­cję,♦ mię­dzy­na­ro­do­wą re­gio­nal­ną in­te­gra­cję go­spo­dar­czą.Wpływ zmie­nia­ją­ce­go się otocz­nia ze­wnętrz­ne­go na funk­cjo­no­wa­nie i roz­wój por­tów mor­skich w Gdań­sku, Gdy­ni, Sz­cze­ci­nie i Świ­no­uj­ściu za­rów­no na eta­pie ba­dań em­pi­rycz­nych, jak i w wy­mia­rze po­stu­la­tyw­nym za­pre­zen­to­wa­no na trzech płasz­czy­znach:♦ atry­bu­tów pol­skich por­tów mor­skich,♦ re­ali­zo­wa­nych przez nie funk­cji,♦ struk­tur, w ra­mach któ­rych moż­na roz­pa­try­wać wspo­mnia­ne por­ty.W koń­co­wej czę­ści pra­cy, oprócz prze­pro­wa­dze­nia odręb­nych roz­wa­żań w ra­mach każ­dej ze zi­den­ty­fi­ko­wa­nych płasz­czyzn, za­pre­zen­to­wa­no ma­pę re­la­cji łą­czą­cych atry­bu­ty, funk­cje i struk­tu­ry pol­skich por­tów mor­skich.
recenzje czytelników
Zobacz pozostałe recenzji
Twoja ocena:
Twoje imię lub pseudonim:*
Podaj swój adres e-mail lub zaloguj się, aby brać udział w konkursach dla najlepszych recenzentów.
Twój adres e-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Profit M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie 134, NIP 525-22-45-459, Regon 015227002, KRS 0000756053
* Pole obowiązkowe
Przed dodaniem recenzji
zapoznaj się z regulaminem.
Facebook Instagram