Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym
Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym

Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym

EAN: 9788375830873
Okładka: Miękka
Data wydania: 2018
Język: polski
Ilość stron: 224
Wydawnictwo: SGGW – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
29.35
PLN
42,00 zł
29,35 zł
Oszczędzasz: 30% (13 zł)
Najtańsza wysyłka od: 6,99 zł

Koszt dostawy:

Paczka w RUCHu od 6,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 8,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 14,99 zł
książka niedostępna

Opis produktu

Proces inwestycyjny w budownictwie jest trudnym, wymagającym wielu umiejętności działaniem, często rozciągniętym w czasie i angażującym znaczne środki finansowe. Podejmowane w jego trakcie prace dotyczą zarówno aspektów czysto technicznych, związanych bezpośrednio z realizacją obiektów, jak i czynności o charakterze plani­stycznym, projektowym czy logistycznym, związanych z przygotowaniem realizacji tych inwestycji. Osoby biorące w nim bezpośredni udział muszą wykazać się szero­ką wiedzą, odpowiednim przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem, a często również posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych. Z kolei kierowanie tym procesem wymaga dodatkowych umiejętności związanych z takimi zagadnie­niami, jak: planowanie, harmonogramowanie, organizowanie czy koordynowanie działań mniejszego lub większego zespołu ludzi, często powołanego do zrealizowa­nia tylko jednego konkretnego obiektu budowlanego czy inwestycji. Wykonywanie tych zadań wymaga z kolei znajomości specjalistycznych procedur czy narzędzi in­formatycznych. Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelników, stara się w moż­liwie prostej i czytelnej formie przybliżyć kilka podstawowych zagadnień, których znajomość jest niezbędna większości uczestników budowlanego procesu inwesty­cyjnego. Ponieważ jednak podręcznik kierowany jest głównie do studentów kierun­ku budownictwo i pokrewnych, takich jak inżynieria środowiska czy architektura, więc przyjęty zakres i szczegółowość opracowania oraz jego forma w dużej mierze podporządkowane zostały tej grupie odbiorców.

Pierwszy rozdział przypomina w bardzo zwięzłej formie podstawowe pojęcia, bez których znajomości trudno jest omawiać zagadnienia związane z procesem inwe­stycyjnym. Znajdują się tam tematy dotyczące klasyfikacji obiektów budowlanych, specyfiki procesu inwestycyjnego w budownictwie, zagadnień prawnych i odpowie­dzialności za naruszanie przepisów prawa budowlanego czy omówienia podstawo­wych praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego. Więcej zagadnień z tym związanych, szczególnie w zakresie działań podejmowanych w kolejnych fa­zach procesu inwestycyjnego i zagadnień dotyczących ochrony środowiska, Czytel­nik znajdzie w podręczniku „Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budow­lanych" wydanym pod tą samą redakcją w 2008 roku.

Kolejny, drugi rozdział dotyczy planowania i kontroli budowlanego proce­su inwestycyjnego. Po krótkim wprowadzeniu, omawiającym pojęcia zarządzania projektami, główny ciężar położono na systemy informatyczne wspomagające pla­nowanie i zarządzanie tymi projektami. Wydaje się, że przedsiębiorstwa budowla­ne w Polsce nie w pełni, a często prawie w ogóle nie wykorzystują specjalistycz­nych systemów i oprogramowania, mogących efektywnie wspomóc ich pracę.

Możliwości zastosowania takich narzędzi w budownictwie omówiono na przykładzie coraz popularniejszego programu Microsoft Project. Ostatnią część tego rozdziału po­święcono zagadnieniu ryzyka i możliwości jego uwzględnienia podczas planowania i zarządzania realizacją obiektów budowlanych. Możliwość, a często konieczność uwzględniania na etapie planowania przedsięwzięć elementów ryzyka zaczyna być coraz szerzej dostrzegana i doceniana. W pracy podano dwa przykłady zastosowania takiej analizy w budownictwie.

Trzeci i czwarty rozdział dotyczy podstawowych zasad udzielania zamówień na roboty i usługi budowlane. Wydzielono w nim zagadnienia dotyczące udzielania i sposobów finansowania zamówień publicznych (szczególnie ważnych ze względu na zasięg obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych), niepublicznych oraz procedury zamówień według FIDIC.

Kolejne dwa rozdziały, piąty i szósty, poświęcono zagadnieniom kalkulacji kosztów planowanych robót oraz sporządzaniu kosztorysów budowlanych. Omó­wiono rodzaje kosztorysów, podstawy ich sporządzania, formę i zawartość doku­mentacji kosztorysowej, jak również zwrócono uwagę na programy wspomagające żmudny i czasochłonny proces kosztorysowania. Na zakończenie tego rozdziału za­mieszczono dwa krótkie, przykładowe kosztorysy, sporządzone metodą szczegółową i uproszczoną, z wykorzystaniem programu Norma Pro.

Końcowy, siódmy rozdział wskazuje na podstawowe bariery procesu inwesty­cyjnego, z którymi spotykają się ich uczestnicy oraz które należy brać pod uwagę, planując proces inwestycyjny wielu inwestycji.

Podręcznik kończy słownik terminów i skrótów związanych z procesem in­westycyjnym (podobnie jak w opracowaniu „Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych"), poszerzony o hasła związane z tematyką omawianą w tym opracowaniu.

Mamy nadzieję, że oddawane do rąk Czytelników kolejne z tej tematyki opraco­wanie pomoże w zdobyciu lub poszerzeniu niezbędnej wiedzy, a to z kolei przyczyni się do sprawniejszego przygotowania i kierowania realizacją inwestycji budowla­nych w następnych latach.

Autorzy

Recenzje

Średnia ocena:
Łącznie oddano głosów:
Data ostatniej:

Twoja ocena:

Twoje imię lub pseudonim:
Podaj swój adres e-mail lub zaloguj się, aby brać udział w konkursach dla najlepszych recenzentów.
Twój adres e-mail:
Przed dodaniem recenzji zapoznaj się z regulaminem.