Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa

Kategoria: książka
Język książki: polski, angielski
Rok wydania: 2017
Wydanie: 1
ISBN: 9788380301658
Liczba stron: 410
Oprawa: OM
Wymiary: B5
59.27 PLN Cena w niePrzeczytane.pl:
59,27 zł
Cena katalogowa: 69,00 zł
Pozycja jest obecnie:
dostępna
Status:
24h
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł
  • Opis produktu
Opis

Niniejsza publikacja jest kolejną naukową monografią, która poprzez swoją wielowątkowość oraz mnogość poruszanych zagadnień, problemów i stawianych pytań badawczych pokazuje, jak pojemne są pojęcia konkurencyjności i innowacyjności. Chodzi przy tym zarówno o przyjmowany poziom ich analizy, tj. perspektywę mikroekonomiczną odnoszącą się do przedsiębiorstwa (jego zachowań, struktury, obieranej strategii rynkowej, która w sposób naturalny zmierza do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej) czy też makroekonomiczną - ujmującą problematykę zadań polityki gospodarczej kraju i struktur międzynarodowych, jak i ich zakres przestrzenny - od lokalnego i regionalnego (...), poprzez poziom krajowy, problemy międzynarodowych ugrupowań integracyjnych, aż po pryzmat globalny. (...) Poszczególne składające się na książkę artykuły nie tylko wzbogacają istniejącą wiedzę w warstwie informacyjno-opisowej i analitycznej, lecz posiadają także walor aplikacyjny - pozwalają, by wyciągnięte wnioski (...) stały się bezpośrednio podstawą tworzenia nowych programów i aktów prawnych modyfikujących istniejące regulacje.

(fragment zakończenia)

 

Spis treści:

Wstęp

POLITYKA WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI. ROLA WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI

Katarzyna Żukrowska

Rozdział 1. National Innovation System - Contents, Role and Features Influencing Its Effectiveness

Introduction

1.1. National Innovation System: Its Definition and Elements

1.2. National Innovation Systems

1.3. NIS and Their Role in Contemporary Conditions

1.4. NIS and Features Influencing Their Effectiveness

Conclusion

Bibliography

 

Kamila Prucia

Rozdział 2. Efektywność finansowania innowacji za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wstęp

2.1. Wyzwania globalnej konkurencji w zakresie polityki innowacyjnej

2.2. Efektywność absorpcji środków przeznaczonych na finansowanie polityki innowacyjnej

2.3. Finansowanie polityki innowacyjnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej - mierniki

2.4. Efektywność finansowania polityki innowacyjnej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dorota Moroń

Rozdział 3. Rola sektora publicznego w generowaniu, wdrażaniu i stymulowaniu innowacyjności społecznej

Wstęp

3.1. Specyfika innowacji społecznych

3.2. Kim są innowatorzy społeczni?

3.3. Innowatorzy społeczni w sektorze publicznym

3.4. Stymulowanie innowacyjności społecznej - rola Unii Europejskiej

3.5. Wsparcie innowacyjności społecznej przez sektor publiczny w Polsce

Podsumowanie

Bibliografia

 

Teresa Korbutowicz

Rozdział 4. Zmiany polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej

Wstęp

4.1. Zadania polityki pomocy publicznej

4.2. Pomoc objęta wyłączeniem blokowym

4.3. Zmiana sposobu kontrolowania pomocy publicznej

4.4. Stosowanie nowych reguł pomocy

Podsumowanie

Bibliografia

 

Olga Drynia

Rozdział 5. Institutional Support for Entrepreneurship as an Opportunity to Strengthen the Competitiveness of the Polish Economy

Introduction

5.1. Entrepreneurship and Competitiveness from the Theoretical Perspective

5.2. The Competitiveness of the Polish Economy According to International Rankings

5.3. Institutions Supporting Entrepreneurship in Poland

5.4. Support for the Development of Entrepreneurship Provided by Polish Universities - Elements of Academic Entrepreneurship

Conclusions

Bibliography

 

Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek

Rozdział 6. Rola rządu Japonii w innowacyjnej polityce klastrowej w XXI wieku

Wstęp

6.1. Kontekst historyczny polityki klastrowej w Japonii

6.2. Rola programów klastrowych w polityce innowacyjnej kraju

6.3. Polityka przemysłowa a tworzenie klastrów w Japonii

6.3.1. Japoński model uprzemysłowienia

6.3.2. Dystrykty przemysłowe

6.3.3. Rola rządu japońskiego

6.4. Klastry Wiedzy MEXT

6.4.1. Program Innowacyjny Klaster Regionalny

6.5. Klastry Przemysłowe METI

6.6. Case Study: Klaster Krzemowy Regionu Kiusiu

6.7. Koordynacja i zarządzanie inicjatywami klastrowymi MEXT i METI - analiza porównawcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

PRZEDSIĘBIORSTWA I BRANŻE - WDRAŻANIE WZORCÓW INNOWACYJNOŚCI

I KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Anna Zorska

Rozdział 7. Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących

Wstęp

7.1. Umiędzynarodowienie działalności B+R w korporacjach transnarodowych: pojęcie i charakterystyka procesu

7.2. Rozwój zagranicznych jednostek badawczych KTN oraz ich lokalnych powiązań i oddziaływań w krajach goszczących

7.3. Wpływ internacjonalizacji korporacyjnych prac B+R na innowacyjność w krajach goszczących

Podsumowanie

Bibliografia

 

Małgorzata Wachowska

Rozdział 8. Zdolność do absorpcji zagranicznego know-how a innowacyjność przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski

Wstęp

8.1. Dokumentacja patentowa w analizie dyfuzji wiedzy

8.2. Zagraniczne źródła wiedzy w procesie wynalazczym przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.2. Szybkość pozyskiwania wiedzy pochodzenia zagranicznego przez przedsiębiorstwa ulokowane w Polsce. Wyniki badań autorskich

8.4. Wielkość i szybkość pozyskiwania wiedzy zagranicznej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce - znaczenie z perspektywy innowacyjności

Podsumowanie

Bibliografia

 

Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak

Rozdział 9. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski

Wstęp

9.1. Badany problem w świetle literatury przedmiotu

9.2. Metodyka badań

9.3. Charakterystyka badanych firm

9.4. Wpływ badanych czynników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw - wyniki badań

9.5. Analiza przypadków wybranych firm

Podsumowanie

Bibliografia

 

Helena Bulińska-Stangrecka

Rozdział 10. Innowacyjne praktyki zarządzania pracownikami w e-kulturze na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT

Wstęp

10.1. Konceptualizacja badań

10.2. Analiza wywiadów jakościowych dotycząca praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze

10.2.1. Administracja personalna

10.2.2. Rekrutacja i selekcja

10.2.3. Szkolenia i rozwój

10.2.4. Motywowanie i ocena pracownicza

Podsumowanie

Bibliografia

 

Andrzej Olak

Rozdział 11. Innowacyjność i konkurencyjność jako cechy organizacji zwinnej

Wstęp

11.1. Definicje zwinności organizacji w literaturze przedmiotu

11.2. Atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa

11.3. Innowacyjność w zwinnym przedsiębiorstwie

11.4. Kształtowanie konkurencyjności poprzez zwinność

11.5. Konkurencyjność i innowacyjność w świetle badań empirycznych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Tomasz Haiduk

Rozdział 12. Smart Industry Polska 2016 - czy jesteśmy przygotowani na czwartą rewolucję przemysłową?

Wstęp

12.1. Koncepcja twórczej destrukcji J.?A. Schumpetera a bariery występujące w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw u progu czwartej rewolucji przemysłowej

12.2. Industry 4.0

12.3. Smart Industry

12.4. Ocena konkurencyjności gospodarki polskiej na podstawie raportu The Global Competitiveness Report 2016-2017 (World Economic Forum)

12.4.1. Charakterystyka obszaru 12 - innowacyjność

12.4.2. Charakterystyka obszaru 11 - złożoność biznesu (business sophistication)

12.4.3. Wnioski uzyskane na podstawie danych Globalnego Raportu Konkurencyjności

12.5. Ocena stanu polskiego przemysłu na podstawie raportu Smart Industry Polska 2016 (Millward Brown)

12.5.1. Ocena aktualnego stanu polskiego przemysłu

12.5.2. Koncepcja optymalizacji produkcji Smart Industry

12.5.3. Skala i perspektywy w zakresie automatyzacji produkcji

12.5.4. Innowacyjność przedsiębiorstw

12.5.5. Ocena parku maszynowego

12.5.6. Standardy bezpieczeństwa stosowane w przedsiębiorstwie

12.5.7. Wnioski z raportu Smart Industry Polska 2016

Podsumowanie

Bibliografia

 

Elżbieta Szymańska

Rozdział 13. Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej

Wstęp

13.1. Przegląd literatury

13.1.1. Badanie innowacji wdrożonych w sektorze usług

13.1.2. Rozwój segmentu turystyki zdrowotnej

13.1.3. Opracowania naukowe dotyczące innowacyjności turystyki zdrowotnej

13.2. Metodyka i procedura badawcza

13.3. Wyniki badań

13.4. Model oceny innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej

Podsumowanie

Bibliografia

 

REGIONALNE I GLOBALNE SYSTEMY WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI

Jarosław Sarul

Rozdział 14. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w państwach członkowskich a wyzwania globalizacji

Wstęp

14.1. Procesy globalizacyjne i innowacyjność

14.1.1. Potrzeba weryfikacji założeń polityki innowacyjnej

14.1.2. Utworzenie euroatlantyckiej strefy wolnego handlu - konieczność integracji regulacyjnej

14.2. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego UE

14.2.1. Doświadczenia związane z finansowaniem innowacji ze środków polityki strukturalnej

14.2.2. Nakłady na innowacyjność osiągane ze środków na badania i rozwój

14.2.3. Wykorzystanie środków UE w zakresie wspierania innowacyjności

14.3. Podejście do finansowego wspierania innowacyjności w Stanach Zjednoczonych

Podsumowanie

Bibliografia

 

Marcin Dąbkiewicz

Rozdział 15. Liderzy innowacji. Doświadczenia Unii Europejskiej

Wstęp

15.1. Istota i znaczenie innowacyjności w polityce rozwojowej UE

15.2. Wpływ kryzysu gospodarczego na innowacyjność

15.3. Badania, rozwój i innowacje - wybrane przypadki krajów członkowskich UE

Podsumowanie

Bibliografia

 

Dominika Bochańczyk-Kupka

Rozdział 16. The Role of Intellectual Property Protection in Enhancing International Competitiveness

Introduction

16.1. Intellectual Property Protection: The Main Characteristics

16.2. Innovations, Intellectual Property Rights Protection and International Competitiveness

16.3. The Scale of Intellectual Property Counterfeit and Piracy

16.4. IP as an Institution Influencing International Competitiveness

Conclusions

Bibliography

 

Joanna Gocłowska-Bolek

Rozdział 17. Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa jako brakujące czynniki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich

Wstęp

17.1. Pomiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarek

17.2. Obecny rozwój gospodarek latynoamerykańskich

17.3. Konkurencyjność międzynarodowa krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

17.4. Współczesny model rozwoju krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza

Podsumowanie

Bibliografia

 

Iwona Nowańska

Rozdział 18. Reformy systemu nauki i techniki w Chińskiej Republice Ludowej ukierunkowane na poprawę zdolności innowacyjnych gospodarki oraz zmniejszenie stopnia zależności od zagranicznych technologii

Wstęp

18.1. Droga do opartego na rozwoju rynku narodowego systemu innowacyjnego

18.2. Pierwszy etap reform (1978-1992)

18.3. Drugi etap reform (1992-2005)

18.4. Trzeci etap reform (2005-2020)

Podsumowanie

Bibliografia

Zakończenie

recenzje czytelników
Zobacz pozostałe recenzji
Twoja ocena:
Twoje imię lub pseudonim:*
Podaj swój adres e-mail lub zaloguj się, aby brać udział w konkursach dla najlepszych recenzentów.
Twój adres e-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Profit M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie 134, NIP 525-22-45-459, Regon 015227002, KRS 0000756053
* Pole obowiązkowe
Przed dodaniem recenzji
zapoznaj się z regulaminem.
Facebook Instagram