Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC

Wydawnictwo: CeDeWu
Kategoria: książka
Seria wydawnicza: Platinium
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
ISBN: 9788375566154
Liczba stron: 121
Oprawa: Miękka
23.87 PLN Cena w niePrzeczytane.pl:
23,87 zł
Cena katalogowa: 29,00 zł
Pozycja jest obecnie:
dostępna
Status:
48h
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł
  • Opis produktu
Pań­stwa BRIC (Bra­zy­lia, Ro­sja, In­die i Chi­ny) są przy­kła­dem kra­jów, któ­re ce­chu­je dy­na­micz­ny wzrost go­spo­dar­czy oraz ro­sną­cy udzia­łu w two­rze­niu świa­to­we­go PKB. Sta­ły się one w ostat­nich la­tach zna­czą­cy­mi uczest­ni­ka­mi świa­to­wych ryn­ków fi­nan­so­wych, co z jed­nej stro­ny skut­ku­je zwięk­sza­ją­cą się si­łą ich od­dzia­ły­wa­nia na mię­dzy­na­ro­do­we fi­nan­se, ale z dru­giej po­wo­du­je, że kra­je te w co­raz więk­szym stop­niu pod­le­ga­ją dy­na­micz­nym zmia­nom za­cho­dzą­cym w świa­to­wym sys­te­mie fi­nan­so­wym, cze­go do­wo­dzą do­świad­cze­nia ostat­nie­go glo­bal­ne­go kry­zysu fi­nan­so­we­go i go­spo­dar­cze­go lat 2008-2009. Cho­ciaż kry­zys ten do­tknął przede wszyst­kim go­spo­dar­ki państw BRIC, to nie po­zo­stał obo­jęt­ny rów­nież dla kra­jo­wych sys­te­mów fi­nan­so­wych. Kra­je te jed­nak szyb­ko i sku­tecz­nie po­ra­dzi­ły so­bie z za­bu­rze­nia­mi w sek­to­rach fi­nan­so­wych, co po­zwo­li­ło m.in. wspie­rać kra­jo­we go­spo­dar­ki.
recenzje czytelników
Zobacz pozostałe recenzji
Twoja ocena:
Twoje imię lub pseudonim:*
Podaj swój adres e-mail lub zaloguj się, aby brać udział w konkursach dla najlepszych recenzentów.
Twój adres e-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Profit M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie 134, NIP 525-22-45-459, Regon 015227002, KRS 0000756053
* Pole obowiązkowe
Przed dodaniem recenzji
zapoznaj się z regulaminem.
Facebook Instagram