Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,41 zł
Status: 23.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 9 września 2016 r. - ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,81 zł
Status: 27.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W monografii omówiono problematykę równości płci w zatrudnieniu w prawie polskim, a także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy. Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 157,91 zł
Status: 23.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Przedstawiono pełne spektrum roszczeń, które mogą być dochodzone...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,41 zł
Status: 26.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowego UE. Wyjaśniono także jego...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 139,08 zł
Status: 27.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,36 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka jako pierwsza w polskiej literaturze prawniczej przedstawia w sposób wszechstronny zagadnienie (braku) notyfikacji przepisów technicznych na tle dyrektywy 1535/2015/UE, które ma ścisły...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,25 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka jest pierwszą monografią poświęconą problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu. Zasadniczym jej celem jest ustalenie, czy w świetle polskiej ustawy o...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny, w tym wynikający z wprowadzenia w postępowaniu...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,28 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,41 zł
Status: 27.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Prawo medyczne
Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych
W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 128,25 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Zbiór cywilny PLUS 2017 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe. Komornicy
Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 7) KODEKS CYWILNY od 8 września 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,07 zł
Status: 01.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
USTAWY: - o podatku dochodowym od osób fizycznych - o podatku dochodowym od osób prawnych - o podatku od towarów i usług - Ordynacja podatkowa
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,40 zł
Status: 23.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 129,74 zł
Status: 25.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Zbiór karny PLUS 2017 - Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pok
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.
Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 7)  KODEKS KARNY od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,07 zł
Status: 01.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wykładnia prawa
Zasady - reguły - wskazówki
Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są tak...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,10 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r., zawierając na określonych warunkach umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, wysokość wynagrodzenia...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,74 zł
Status: 26.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka stanowi kompleksowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,41 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych. Przedstawia szczegółową...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,41 zł
Status: 23.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres koniecznego...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,41 zł
Status: 24.01.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube