UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup – języka, którym posługują się badacze fizyki cząsteczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza część książki poświęcona jest ogólnym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 1 - 2 dni
Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej
Powszechność i narodowość katolicyzmu polskieg
Tom VI serii ukazuje nie tylko swoistość kultury religijnej I Rzeczypospolitej, charakter i specyfikę pobożności „sarmackiej”, lecz także odsłania zasadnicze drogi rozwoju tej kultury w powiązaniu z...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,24 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorka ukazuje w wielostronnym i wielopłaszczyznowym ujęciu ewolucję marketingu i konsekwencje tej ewolucji dla firm, gospodarki rynkowej oraz ekonomii jako dyscypliny. Porusza kwestię, jakie zmiany...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 1 - 2 dni
Myślenie krytyczne jako cel kształcenia
Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady
Autorka przedstawia amerykańskie i kanadyjskie dokonania w dziedzinie kształcenia umiejętności myślenia krytycznego, wypracowania jego definicji oraz tworzenia odpowiednich programów i metod...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,65 zł
Status: 1 - 2 dni
Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i praktyków prawa konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnych ograniczeń własności oraz gwarancji jej ochrony w Polsce, a także przytacza...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,57 zł
Status: Od ręki
Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,91 zł
Status: 1 - 2 dni
Prezentowany tom jest drugą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą i odwołującego się przy tym do przedoświeceniowego modelu polaryzacji...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,45 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja prezentuje przegląd bibliografii dotyczącej dziejów więziennictwa polskiego, poczynając od hipotez na temat jego początków, a kończąc na wybuchu II wojny światowej. Głównym kryterium...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,95 zł
Status: Od ręki
OderÜbersetzen nr 5-6-7
Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa
Czasopismo łączy w sobie zarówno praktykę, jak i teorię przekładu: zawiera analizy translatologiczne, eseje poświęcone krytyce przekładu, próbki tłumaczeń literackich, sylwetki tłumaczy, recenzje...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,60 zł
Status: 1 - 2 dni
Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim przedstawiona w niniejszym tomie składa się z ośmiu części dotyczących dziejów badań i najważniejszych osiągnięć w astronomii,...
Cena katalogowa: 120,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,80 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja wypełnia istotną lukę w naszej wiedzy o najważniejszych postaciach Uniwersytetu Warszawskiego. Brak było do tej pory pełnego opracowania wszystkich rektorskich biografii. W zestawieniach...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,40 zł
Status: 1 - 2 dni
Pierwszy tom zbioru prac wybranych Stefana Baleya dotyczy psychologii deskryptywnej (m.in. uczuć przekonaniowych i przedstawieniowych) oraz psychoanalizy (m.in. psychologicznych uwarunkowań...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: Od ręki
Tom zawiera wystąpienia z konferencji zorganizowanej z okazji dwudziestej piątej rocznicy powołania Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego na urząd ministra spraw zagranicznych RP. Autorzy tekstów –...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja jest podsumowaniem badań rozwoju gospodarczego oaz Liwa, leżących na obszarach pustynnych w emiracie Abu Zabi. W kolejnych rozdziałach opisano procesy zachodzące w sektorze rolniczym,...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,65 zł
Status: 1 - 2 dni
W publikacji przedstawiono różne podejścia do terminu znaku oraz kwestii jego inności. Autorzy snują rozważania dotyczące semantyki polskiej wokabuły sam, kategorii przypadku, problemu kompozycyjnej...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 1 - 2 dni
Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich
Tom poświęcony pamięci Profesor Krystyny Kasprzyk
Książka poświęcona dawnym literaturom romańskim od średniowiecza do późnego oświecenia. Autorzy analizują sposoby przekraczania różnorodnych granic: płci, społecznych, między światem boskim a ludzkim...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 1 - 2 dni
Za putina i za szarijat
Dagestańscy muzułmanie o rosji i państwie islamskim
Publikacja przedstawia procesy społeczno-polityczne zachodzące w Dagestanie, najmniej stabilnej republice Federacji Rosyjskiej. Autorka metodami antropologii politycznej bada i przedstawia obraz...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,96 zł
Status: Od ręki
Piąty wymiar
Kulturowa socjologia wiedzy norberta eliasa
Książka poświęcona socjologii wiedzy Eliasa, której głównymi czynnikami są władza i kultura. Autorka śledzi związki między nimi, by ukazać, jak wygląda współzależność władzy i kultury, czyli jak...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,92 zł
Status: Od ręki
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,70 zł
Status: 1 - 2 dni
Interdyscyplinarne czasopismo humanistyczne, istniejące od 1957 roku. Do 2014 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2015 roku jest kwartalnikiem. Publikowane są w nim artykuły problemowe...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,70 zł
Status: 1 - 2 dni
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube