SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Roberta Michelsa nie należy łączyć jedynie z politologią, albowiem ze wszystkich trzech ojców założycieli elityzmu (tzw. święta trójca elityzmu: Mosca, Pareto, Michels), to właśnie on przedstawił...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,77 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Mój Dybuk
W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje
Włodzimierz Herman opowiada o swoim życiu i fascynacji przenikaniem się dwóch kultur, polskiej i żydowskiej, z których się wywodzi. Opowieść tę ilustruje własnym przekładem dramatu Dybuk...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,43 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Przedmiotem badań jest polityka energetyczna Niemiec i Arabii Saudyjskiej w perspektywie geoekonomicznej. Jest to pierwsza publikacja, która porównuje te państwa pod tym kątem. O ile Arabia Saudyjska...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,46 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,84 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Gra peryferyjna
Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych
Prezentowana książka stanowi studium z zakresu krytycznej socjologii wiedzy. Wybranym do badania przypadkiem są tu nauki polityczne w ich polskim wydaniu. Na ich przykładzie autorzy pokazują...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,43 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
W numerze: Andrzej Łukasik: Wyobraźnia a dostosowanie ? perspektywa ewolucyjna [Imagination and fitness: An evolutionary viewpoint], s. 7?32; Alina Borkowska, Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska,...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,29 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Jaka będzie przyszłość człowieka i społeczeństw? Na jakich fundamentach zostanie zbudowana? Wokół tych ogólnych pytań toczy się rozmowa znanej psychoanalityczki z jednym z najważniejszych myślicieli...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,43 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Społeczne zamykanie przestrzeni
O wykluczeniu waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji
Autorka omawia w książce problematykę wykluczenia w ujęciu szerokiej interdyscyplinarnej metodologii, na podstawie bogatej literatury przedmiotu i wyników pionierskich badań własnych...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,15 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,56 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety
Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji
W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,44 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scientific journal published since 1966. The major focus of the Yearbook is on public and private international law as well as European law. Each...
Cena katalogowa: 99,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,62 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Region azji i pacyfiku w latach 1985-2015
Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym
Jeszcze kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu wąska grupa uczonych, specjalistów i ekspertów zajmujących się regionem Azji i Pacyfiku, uchodziła za dobrze przygotowanych hobbystów, zajmujących...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,62 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Efekt kameleona
Psychologia naśladownictwa
Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zachowania. Obserwujemy to zjawisko, patrząc na...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,94 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Historia polska i świat 1815-2004
Kalendarium 1815-2015
Andrzej Garlicki (1935–2013), wybitny historyk i publicysta; profesor Uniwersytetu Warszawskie-go i długoletni redaktor tygodnika „Polityka”. Zajmował się historią XX wieku, w szczególności...
Cena katalogowa: 76,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,26 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Praca doktor Patrycji Marcinkowskiej stanowi interesujący przykład analizy kształtowania i funkcjonowania systemu społeczno-politycznego i gospodarczego państwa, dotychczas w małym stopniu...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,04 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Wstęp Przedstawiony w tej książce zbiór prac dedykowany jest ProfesorowiTytusowi Sosnowskiemu z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiegoz okazji Jubileuszu 70-lecia Jego urodzin. Powstanie...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,63 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) przedkłada Czytelnikom dziewiątą edycję polsko-angielskiego raportu wydawanego od 2000 roku w ramach serii raportów o stanie wsi. Dzięki swojemu...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,02 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Politycznym celem negocjowanego od połowy czerwca 2013 r. Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między UE i USA jest utworzenie wspólnego rynku transatlantyckiego....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,97 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
This book has been designed as a guide for foreigners studying in Poland. The preparation of such a book for this particular kind of recipient represents a much-needed and valuable initiative, as...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,93 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych temu...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,33 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube