NOMOS

Pokaż:
sortuj według:
Rozdział trzeci traktuje o apostatycznym rozumieniu grzechu pierwszych rodziców. Rozważania Autora na ten temat są bardzo ciekawe i odważę się powiedzieć, że choć powołuje się na fundamentalne...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,86 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Protest miejski
Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast
Książka dotyczy problematyki ważnej z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia - ostatnie lata obfitują w wydarzenia społeczno-polityczne o znamionach protestu, a których jednoczesnym kontekstem...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,87 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Mimo wielu odczytań najważniejszego przesłania książki Beckera warto podkreślić, że jakakolwiek jest jej główna konkluzja, każdy czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na własne pytanie egzystencjalne...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,21 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Mimo wzrastającego w ostatnich latach zainteresowania metodą biograficzną w naukach społecznych, brak jest na polskim rynku wydawniczym publikacji prezentującej teksty socjologiczne związane z...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,13 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Pamięć i integracja społeczna na pograniczach
Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego
Projekt tej monografii jest bardzo ambitny, gdyż stara się zestawić dwa do tej pory niezależnie od siebie badane obszary: pogranicze polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie (z niewielkim odwołaniem do...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,85 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
.
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,27 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Niniejsza książka oraz dodany do niej przez Tłumaczkę list Franza Brentana do Eduarda Zellera stanowią próbę udowodnienia tezy, że Arystoteles był kreacjonistą, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. duszy...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,27 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Umieranie jest zorganizowanym społecznie procesem, nie zawsze uwzględniającym punkt widzenia umierającego. Można umrzeć społecznie będąc żywym biologicznie. Socjologia pokazując ten aspekt interakcji...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,24 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Współczesna polska reklama prasowa
Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy?
Praca pana Kamila Łuczaja jest oryginalnym i ważnym wkładem w rozwój badań nad reklamą w naszym kraju (…). Zapoznanie czytelników i zaprezentowanie na polskim rynku najnowszych opracowań poświęconych...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,87 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Rozstaje samotności
Studium filozoficzne
Książka Piotra Domerackiego poświęcona zagadnieniu samotności wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie filozoficznym, w którym dotąd nie zajmowało ono zbyt wiele miejsca. Samotność, która współcześnie...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,51 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Książka ukazuje przemiany religijne w Polsce w kontekście szerszych zmian następujących w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich dekadach, w szczególności w krajach sąsiednich: Białorusi - z...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,27 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Wynajdywanie miejskości
Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania
Europa to cywilizacja miast. Miejskość zatem można traktować jako znacznik procesu europeizacji. Polska przez całe stulecia cierpiała na wyraźny deficyt miejskości. Kiedy na przełomie XX i XXI wieku...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,67 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Siła współpracy
Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów wyróżnia się i prezentuje bardzo korzystnie na tle dotychczas wydanych publikacji z tego zakresu na rynku polskim....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,08 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Władimir Jakowlewicz Propp (1895–1970) jest jednym z najczęściej cytowanych rosyjskich folklorystów, światowej sławy badaczem narracji i obrzędów ludowych. Prace jego autorstwa: Morfologia bajki...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,05 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Pishtaco
Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich
Pishtaco w dialekcie hiszpańskiego używanym w Peru to osobnik wyjątkowo antypatyczny. Zazwyczaj jest Białym lub Metysem a zajmuje się mordowaniem Indian, z których wytapia tłuszcz. Tłuszcz sprzedaje...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,28 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Praca jest dojrzałym studium socjologicznym polegającym na wykorzystaniu znanych kategorii badawczych do diagnozy stanu świadomości narodowej na pograniczu ukraińsko- -rosyjskim, a więc na...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,86 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Żydowskie ugrupowania religijne w państwie izrael
Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu
Książka jest ciekawą i wartościową pozycją wydawniczą na naszym rynku, wypełnia boleśnie odczuwaną lukę w wiedzy o państwie Izrael i jego problemach, które poniekąd są następstwem wcześniejszych,...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,91 zł
Status: Od ręki
NOMOS
Wydawnictwo:  
Matka downa
Piętno znaczenia strategie
Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jest poprawnie, w przekonywający sposób ustrukturalizowana. Autorka w pogłębiony...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,17 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Współczesne nauki humanistyczne, dążąc do wiernego opisu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, także w zakresie przeżyć duchowych zbiorowości nowoczesnych i ponowoczesnych, szukają adekwatnych...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,27 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożytniczej i językoznawczej. Książka ta może być bardzo przydatna nie tylko dla starożytników (filologów, archeologów i historyków),...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,86 zł
Status: 1 - 2 dni
NOMOS
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube